Nieuws van en uit de haven

Een Zwitserse familie en de WV Braassemermeer ontkomen aan een serieuze ramp

Afgelopen donderdag 13 april 2017 was een Zwitserse familie op een gehuurde ‘Bateau’ als passant in de haven. Die avond om 23:30 uur rook de vader van het gezin een onaangename onbekende geur aan boord. Hij realiseerde zich dat dat niet in orde was en besloot direct om met zijn vrouw, moeder, twee dochters en een zoon van board te gaan.

Lees meer

Inventarisatie stallingsterrein van start

1 december - Dit weekeinde is een aanvang gemaakt met de inventarisatie van het stallingsterrein. Samen met Ron, Olaf en Kees wordt bekeken welke boten, trailers en combinaties geregistreerd staan en waarvan bekend is wie de eigenaar is en of er stallingsgeld is betaald.

Lees meer

Opruimen haventerreinen

Op 12 november is de tweede zelfwerkzaamheidsdag, een van de activiteiten die gepland staan is het opruimen van de buitenruimte.

Lees meer

Clubcafé op vrijdagavond

3 november - Edwin van Wieringen als huurder van de horecafaciliteiten heeft samen met Ron Azier en Adriaan Breukel het initiatief genomen om op de vrijdagavonden het ‘Bruin”café te openen. Morgen is het thema: SNERT. Komt allen!

Lees meer

Nieuwe ideeën voor de haven

1 sept - Naar aanleiding van de klachten en wensen voor een betere toegankelijkheid van de Autrabandasteiger is breder gekeken naar de mogelijkheden. Deze steiger ligt redelijk afgezonderd van de rest van de haven. Er is gezocht naar mogelijkheden om de steiger meer bij de haven te betrekken. Eén van de ideeën is het aanpassen van de steiger zodat het een verbinding krijgt met de zijde van het clubgebouw.

Lees meer

Struiken in nood.

15 mei - Ron en Kees zijn zaterdag druk in de weer geweest met de aanleg van een tijdelijk irrigatiesysteem. De pas geplante struiken op de Jan vd Meer steiger hebben het door de aanhoudende droogte van de afgelopen dagen erg moeilijk.

Lees meer

Kom je ook naar het Doeshavenconcert

20 april - Vanuit gemeente Leiderdorp en Watersportvereniging Doeshaven, ontvingen wij een uitnodiging voor het bijwonen van het Doeshavenconcert. Lees meer voor verdere informatie.

Lees meer

Werkzaamheden Drechtbrug Leimuiden - N207

11 januari - De provincie Zuid-Holland start in februari 2016 met de sloop van de Drechtbrug (N207) bij Leimuiden. Het vervangen van de brug is een ingrijpende operatie. Daarom voert de provincie de sloop en de bouw van de nieuwe brug gefaseerd uit. Dat wil zeggen dat eerst de ene helft van de brug wordt gesloopt en vervangen en vervolgens de andere helft. Het verkeer op de N207 kan op deze manier altijd over één helft van de brug blijven doorrijden met een snelheid van 50 km/uur. Voor het vaarverkeer is de Drecht ter hoogte van de Drechtbrug gestremd vanaf maandag 25 januari tot en met donderdag 24 maart 2016.

Lees meer

Goede opkomst Bijzondere Leden Vergadering

26 september - De Bijzondere Leden Vergadering (BLV), welke plaats heeft gevonden op vrijdagavond 25 september, is goed bezocht. Gemotiveerde leden discussieerden met elkaar en met het bestuur over de toekomst van het havenbeheer en de horeca >>klik op de foto voor een kort verslag<<

Lees meer