Geplaatst op: 27-04-2018

AVG

Met ingang van 25 mei 2018 treedt de nieuwe wet AVG in werking. In deze wet is beschreven, hoe iedereen, dus ook onze vereniging, om moet gaan met de gegevens, die worden gebruikt voor het organiseren van een vereniging of bedrijf. Bij deze gegevens moet je niet alleen denken aan NAW gegevens, bankrekening etc, maar ook aan foto’s die gemaakt worden tijdens evenementen door onze vereniging georganiseerd, en andere gegevens zoals vordering staten bij de opleidingen etc.
Daarnaast geeft de wet iedereen het recht op inzage van welke gegevens worden gebruikt, en controle op die gegevens.

Wat hebben wij gedaan, om in de toekomst te voldoen aan deze wet, en om ervoor te zorgen, dat jullie gegevens niet onjuist kunnen worden gebruikt.

  • Wij hebben een inventarisatie gemaakt, wie welke gegevens verzamelt, of die gegevens noodzakelijk zijn voor de organisatie, wie toegang heeft tot die gegevens en waar die gegevens worden bewaard. Iedereen die toegang heeft tot deze gegevens zal een geheimhoudingsverklaring moeten ondertekenen, en zich moeten houden aan de protocollen die wij gemaakt hebben om jullie gegevens zo veilig mogelijk te kunnen bewaren.
  • Wij hebben een privacyreglement opgesteld, wat je kunt vinden op onze Website, onder Vereniging>Reglementen. Dit reglement staat nu al op de Website, zodat iedereen ervan op de hoogte kan zijn.

Jullie zullen zelf niet zoveel merken van deze maatregelen. In principe waren alle gegevens al goed beschermd. Maar om te voldoen aan de nieuwe wet zullen wij vanaf 25 mei een paar kleine aanpassingen doen, waar jullie misschien wel mee te maken krijgen:

  • Nieuwe leden moeten op het aanmeldingsformulier verklaren akkoord te gaan met ons privacy regelement, reeds bestaande leden zullen op korte termijn een mail krijgen met het verzoek ons privacy reglement op de website te lezen en daar akkoord mee te gaan.
  • Voor jeugdleden t/m 16 jaar zal een van de ouders of verzorgers schriftelijk moeten instemmen met ons privacy reglement.
  • Bij inschrijven voor wedstrijden zal op het inschrijfformulier ook aangegeven moeten worden, dat je het privacy reglement hebt gelezen en akkoord gaat met de inhoud daarvan

Mocht je vragen hebben over deze nieuwe regels, mail naar secretaris@braassemermeer.nl of telefonisch 06-52718357
Ik wens jullie allen een mooi vaarseizoen toe

Bert van den Berkhof