Geplaatst op: 26-11-2018

Geacht bestuur en beste leden,

Toen ik 80 jaar werd besloot ik met (wedstijd)zeilen op te houden. Nu ik inmiddels 83 ben heb ik besloten ook het lidmaatschap van de WV Braassemermeer te beëindigen. Bij deze zeg ik dan ook het lidmaatschap aan het eind van dit jaar op.

 

Hieronder een terugblik op de periode dat ik lid was:

In 1978 kocht ik mijn Randmeer 447 en werd als marine officier aanvankelijk lid van de Koninklijk Marine Jachtclub. In 1981 werd ik lid van de WV Braassemermeer omdat door deze vereniging veel wedstrijden werden georganiseerd. Met als drijvende krachten Pim en Suus Fromberg. Niet alleen nam ik actief deel aan  wedstrijden op het Braassemermeer maar ook elders in het land. Bovendien werd ik door Pim Fromberg  verleid plaats te nemen in wedstrijdcomités. Heel leerzaam voor een wedstrijdzeiler. Aanvankelijk onder zijn bezielende leiding maar in de loop van de jaren ook onder vele andere wedstrijdleiders. De laatste jaren veelal onder leiding van Hans Juray of Marijke Hasselman.

Ik mocht ook getuige zijn van de eerste Easter Optimist Regatta en dat als parkeerwacht en vervolgens bijna alle jaren daarna.

De zelfwerkzaamheden onder leiding van achtereenvolgende bestuursleden materieel, jaren lang gesteund door Ron en Rob gaven mij ook gelegenheid veel leden te leren kennen. Ik heb ook mogen meemaken dat de vereniging in de 90er jaren aan de rand van een faillissement heeft gestaan maar gelukkig door een bekwaam en doortastend handelend team van leden weer op de rails werd gezet en waarbij Ron en Wille Azier, eerst als proef en later als volledige baan de Horeca voor hun rekening namen. En ook de aanstelling van Antoon Jansen als administrateur was een goede zet.

De aankoop van de landjes van Mw Huigsloot met vervolgens de uitbreiding van de haven, met als drijvende kracht Jan de Vrede zal ik mij goed blijven herinneren.

Ik kan vele namen noemen met het gevaar ook vele namen te vergeten. Dat doe ik niet maar René van der Kaaden wil ik zeker nog noemen. René, de duizendpoot,die werkelijk alles wist van de elektrische en elektronische infrastructuur, de waterleidingen en het riool van de vereniging. Nu ook nog als coördinator opleidingen.

In het algemeen: de inzet van de achtereenvolgende besturen, soms onderbezet, en de leden die speciale klussen voor hun rekening namen heb ik altijd bewonderd. Ondersteund door Ron Azier als beheerder van de haven en Edwin van Wieringen als de uitbater van de Horeca/clubhuis.

Ik denk ook met plezier terug aan de 10 familiefeestjes die ik heb kunnen houden in het clubhuis.

Kortom, ik voelde mij thuis bij de vereniging.

Ik wens dat u als leden van deze prachtige en goed draaiende vereniging dit ook zo zullen en mogen beleven.

Het ga u goed.

En mocht u mijn Randmeer 447, SESAM, bouwjaar 1978 en op vele punten gemoderniseerd, met geldige meetbrief inclusief DINO kanteltrailer voor 6000 Euro willen overnemen dan kan u mij mailen poortman447@casema.nl of bellen 0172 435184.

Jörgen Poortman,