Geplaatst op: 28-05-2020

De veiligheidsregio waar wij onder vallen heeft onder voorwaarden toegestaan dat we vanaf 2 juni weer een aangepaste Dizebra kunnen houden. Uiteraard moet we ons houden aan de algemeen geldende “Corona maatregelen”. Het handhaven van de 1,5 m regel en geen groepsvorming zijn daarbij het belangrijkste. Welke baan en startgroepen we zullen gebruiken zal afhangen van het weer en het aantal en soort deelnemers. We zullen daarover voor de aanvang de beslissingen communiceren. In ieder geval zijn de navolgende regels van toepassing.

Dizebra protocol vanaf dinsdag 2 juni

 • Alleen leden kunnen deelnemen
 • Geen gebruik kleedruimtes
 • Geen gebruik toiletten
 • Gebruik horeca faciliteiten volgens de horeca regels. Zie daarvoor de regels zoals onze horeca medewerkers die hanteren. Een “DiZeBra maaltijd“ vooraf is mogelijk na tijdige aanmelding bij Edwin (horeca@braassemermeer.nl of 06 248 57 696). Er is een routering zoals aangegeven door pijlen van kracht.
 • Alleen éénmansboten of boten gevaren door personen uit één huishouden mogen deelnemen.
 • Op- en aftuigen op parkeer terrein of op eigen ligplaats jollen steiger.
 • Indien op de jollensteiger twee boten naast elkaar liggen niet gelijktijdig optuigen.

Wedstrijdcomité en overige zaken

 • 3 rubberboten boten en B70 met maar één persoon aan boord van elk schip
 • B70: vlaggen en aftellen
 • Rib 1 (tussen B70 en stuurboord startboei) :  geluidssignalen
 • Rib2 : Contra start
 • Rib3 : Vrij en samen met B70 finish lijst
 • Het wedstrijdreglement t.a.v voorrang en ruimte wordt zodanig gewijzigd dat het schip dat voorrang moet geven minimaal 1,5 m ruimte moet laten t.o.v. de ander.
 • Startlijn lengte minimaal twee  maal de langste deelnemende boot maal het aantal boten.
 • Geen prijsuitreiking na afloop. Wel uitslag via de site

Ondanks de beperkingen zijn we toch blij te kunnen beginnen. Laten we ons goed aan de regels houden en blijf thuis als je twijfelt  aan je gezondheid.

Jan de Vreede