Geplaatst op: 02-10-2017

Vrijdagavond 29 september waren alle leden uitgenodigd om mee te denken over de toekomst, het beleid en de begroting van onze vereniging. In de Najaars-ALV is daar te beperkt tijd voor. Vandaar dat er voor gekozen is een aparte bijeenkomst te organiseren.

Maar liefst 11 wijze leden en 4 bestuursleden waren er op af gekomen en een enkeling had zelfs op papier een en ander voorbereid (bijv. Peter van der Krogt). De voorzitter had met de secretaris een aantal onderwerpen in een presentatie voorbereid. Deze werden vaak met interactie van de aanwezigen doorgenomen.

Het was weer verrassend hoe met meerdere leden tegelijk een veelheid van ideeën bij elkaar werd gebracht. Mooi dat ook hier weer opgaat dat het eindresultaat  met een groep altijd beter is dan de eindresultaten van alle individuen apart.

In de nieuwsbrief, van dit keer woensdag 4 oktober, zal de secretaris een overzicht geven van vooraf vastgelegde en tijdens de bijeenkomst gegenereerde ideeën. Het bestuur doet vervolgens haar huiswerk om aan elk onderwerp een investeringsbedrag te koppelen om daarna in de volgende bestuursvergadering de verschillende voorstellen af te wegen en keuzes te maken.

In de Najaars-ALV zal dit als beleidsplan 2018 worden voorgesteld aan de vergadering en zal de daarbij behorende begroting 2018 worden gepresenteerd.

Het bestuur dankt de aanwezigen voor hun meedenken en gaat hiermee aan de slag.