Leden discussiƫren met het bestuur en betrokkenen

Geplaatst op: 26-09-2015

Doel van deze vergadering was om de leden in te lichten over de voornemens van het bestuur aangaande het beheer van de haven en de exploitatie van de horeca. Omdat dit zaken zijn die de gehele vereninging aangaan, heeft het bestuur gemeend de leden op te roepen om actief mee te denken om uiteindelijk tot een voorstel te komen wat voldoende draagvlak heeft onder leden en direct betrokkenen.

Jan de Vreede, bestuurslid Haven en plaatsvervangend secretaris, opende de vergadering met een presentatie over de situatie tot aan 2013, de veranderingen tussen 2013 en 2015, en de toekomst zoals het bestuur dat voor zich ziet. Tijdens deze presentatie werden tevens de diverse standpunten toegelicht en de argumentatie voor deze standpunten.

Het woord was vervolgens aan de leden, waarbij er behoorlijk wat mensen aan het woord zijn geweest. Ondanks het feit dat er op sommige punten verschillen van inzichten zijn, was de sfeer onder de leden positief kritisch en werd er door iedereen meegedacht aan de oplossingen. Dat die oplossing er zou komen op deze avond, was niet helemaal voor de hand liggend vanwege de complexheid van de materie en het feit dat er nog steeds een aantal gesprekken met betrekking tot de invulling plaats moeten vinden.

Uitkomst voor dit moment is het inschakelen van 3 leden die een zekere afstand hebben van zowel bestuur als betrokkenen, en die de komende maand de voorstellen tot in detail gaan bestuderen, waarbij ook gekeken wordt hoe e.e.a. in andere havens geregeld is. Hun bevindingen zullen als een advies naar het bestuur worden gebracht, waarna het bestuur het definitieve besluit zal voorleggen aan de leden tijdens de najaars ledenvergadering, welke op 20 november zal plaatsvinden.

Het bestuur wil nogmaals alle leden bedanken voor hun komst en uw bijdrage in de discussies!

Wouter van der Gronden

Voorzitter WV Braassemermeer