Nieuws van en uit de haven

Update Corona maatregelen 19 mei

20 mei - Gisteren zijn er door het kabinet weer een aantal versoepelingen aangekondigd. Als vereniging moeten wij op dit moment veel aanpassen en zijn wij nu in afwachting van de definitieve protocollen van de gemeente en de veiligheidsregio.

Lees meer

De horeca is weer open!

1 juni - Stukje bij beetje mogen we steeds weer wat meer. Vandaag zijn om 12 uur feestelijk de deuren van het clubhuis voor de horeca weer open gegaan. Met toeters, bloemen en een 1,5 meter toast werd de opening gedaan.

Lees meer

Jeugdtrainingen tijdens Covid-19 periode

30 april - De jeugd mag weer gaan trainen! Dat is fantastisch nieuws natuurlijk. Dit weekend gaat het al gebeuren. Er zijn echter een aantal strenge regels waaraan we, net als alle andere sportverenigingen, moeten voldoen.

Lees meer

Edwins’s Tapas bij u thuis

23 maart - Barre tijden voor horeca-ondernemers. Dat geldt natuurlijk ook voor onze eigen Edwin van Wieringen. Als leden kunnen wij hem wellicht een beetje helpen.

Lees meer

Clubhuis gesloten en geen evenementen tot tenminste 6 april

17 mrt - Met de bekendmakingen van de nieuwe maatregelen van de overheid op zondag 15 maart, zijn alle evenementen, trainingen, opleidingen en wedstrijden in ieder geval uitgesteld tot maandag 6 april. Ook de Voorjaars Ledenvergadering wordt verplaatst naar een nog nader te bepalen datum. Ons clubhuis zal ook tot die tijd geheel gesloten zijn.

Lees meer

Zelfwerkzaamheid 30 november

3 dec - Ook de 2e zaterdag weer een opkomst waar je blij van wordt. Er waren 20 dames en heren 's morgens om 9.00 uur present. Edwin bracht de harde werkers al direct in winterse sferen met Apfelstrudel.

Lees meer

Update Braassemerland

02 okt - Roelofarendsveen bouwt steeds meer woningen. We weten dat dat op termijn ook iets gaat betekenen voor onze parkeerterreinen. Een update...

Lees meer

Webcam weer actief

11 augustus - Het heeft een tijdje geduurd, maar door de inzet van Jan de Vreede hebben we weer een fantastische webcam!

Lees meer

Klaar voor het seizoen

6 april - Wat een gezellige dag op onze club. Terwijl een groep vrijwilligers aan het schoonmaken was, werd de start van het seizoen door de Braassem Laser zeilers gevierd in het Braassem Café.

Lees meer

Werkzaamheden landje Otrabanda

In het kader van het onderhoud van de haven is dit jaar het landje bij de Otrabanda aangepakt. De oude jollensteiger is vervangen door een korte jollenhelling en een aantal jollenligplaatsten. Daarnaast is een nieuwe damwand geplaatst en zijn er 10 nieuwe ligplaatsten gemaakt.

Lees meer

WV Braassemermeer ontvangt de Koninklijke Erepenning

22 maart – Tijdens de zeer druk bezochte receptie ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van onze vereniging, ontving voorzitter Wouter van der Gronden de Koninklijke Erepenning uit handen van de burgemeester Kaag en Braassem, Marina van der Velde-Menting.

Lees meer

Er is weer hard gewerkt tijdens de zelfwerkzaamheidsdagen

30 nov - De afgelopen twee zaterdagen is er weer hard gewerkt met snoeien en zijn “weesboten” verwijderd naar het parkeerterrein. Daar liggen nu 2 gele lasers en de optimisten die duidelijker op de foto te zien zijn. Wanneer zich in januari nog geen eigenaren hebben gemeld, gaan wij er een nieuwe bestemming voor zoeken of in het uiterste geval vernietigen.

Lees meer

Blauwalg op de Braassemermeer

18 augustus - Op onze plas en in onze haven hebben we last van Blauwalg. Hier op werden wij twee dagen geleden nog eens extra geattendeerd door een aantal leden.

Lees meer

Inventarisatie stallingsterrein van start

1 december - Dit weekeinde is een aanvang gemaakt met de inventarisatie van het stallingsterrein. Samen met Ron, Olaf en Kees wordt bekeken welke boten, trailers en combinaties geregistreerd staan en waarvan bekend is wie de eigenaar is en of er stallingsgeld is betaald.

Lees meer

Opruimen haventerreinen

Op 12 november is de tweede zelfwerkzaamheidsdag, een van de activiteiten die gepland staan is het opruimen van de buitenruimte.

Lees meer

Clubcafé op vrijdagavond

3 november - Edwin van Wieringen als huurder van de horecafaciliteiten heeft samen met Ron Azier en Adriaan Breukel het initiatief genomen om op de vrijdagavonden het ‘Bruin”café te openen. Morgen is het thema: SNERT. Komt allen!

Lees meer

Nieuwe ideeën voor de haven

1 sept - Naar aanleiding van de klachten en wensen voor een betere toegankelijkheid van de Autrabandasteiger is breder gekeken naar de mogelijkheden. Deze steiger ligt redelijk afgezonderd van de rest van de haven. Er is gezocht naar mogelijkheden om de steiger meer bij de haven te betrekken. Eén van de ideeën is het aanpassen van de steiger zodat het een verbinding krijgt met de zijde van het clubgebouw.

Lees meer

Struiken in nood.

15 mei - Ron en Kees zijn zaterdag druk in de weer geweest met de aanleg van een tijdelijk irrigatiesysteem. De pas geplante struiken op de Jan vd Meer steiger hebben het door de aanhoudende droogte van de afgelopen dagen erg moeilijk.

Lees meer

Kom je ook naar het Doeshavenconcert

20 april - Vanuit gemeente Leiderdorp en Watersportvereniging Doeshaven, ontvingen wij een uitnodiging voor het bijwonen van het Doeshavenconcert. Lees meer voor verdere informatie.

Lees meer

Werkzaamheden Drechtbrug Leimuiden - N207

11 januari - De provincie Zuid-Holland start in februari 2016 met de sloop van de Drechtbrug (N207) bij Leimuiden. Het vervangen van de brug is een ingrijpende operatie. Daarom voert de provincie de sloop en de bouw van de nieuwe brug gefaseerd uit. Dat wil zeggen dat eerst de ene helft van de brug wordt gesloopt en vervangen en vervolgens de andere helft. Het verkeer op de N207 kan op deze manier altijd over één helft van de brug blijven doorrijden met een snelheid van 50 km/uur. Voor het vaarverkeer is de Drecht ter hoogte van de Drechtbrug gestremd vanaf maandag 25 januari tot en met donderdag 24 maart 2016.

Lees meer

Goede opkomst Bijzondere Leden Vergadering

26 september - De Bijzondere Leden Vergadering (BLV), welke plaats heeft gevonden op vrijdagavond 25 september, is goed bezocht. Gemotiveerde leden discussieerden met elkaar en met het bestuur over de toekomst van het havenbeheer en de horeca >>klik op de foto voor een kort verslag<<

Lees meer