Geplaatst op: 14-12-2016

Tijdens de najaarsledenvergadering heeft Kees het idee voor de aanpassing van de Otrabandasteiger gepresenteerd. Het idee is niet door iedereen positief ontvangen. Vooral door een aantal ligplaatshouders wordt de verandering van ligplaats en langere loopafstand naar het parkleerterrein als vervelend ervaren. Ook door een paar huurders van de landjes is de opmerking geplaatst dat het in het water voor de landjes drukker wordt met varen. Vooral maken zij zich zorgen over het zeilen. Gelukkig zijn er ook positieve geluiden. De voordelen die gezien worden zijn de kortere loopafstand naar het clubgebouw, meer bij de haven betrokken worden, de problemen met het hek worden opgelost en last but not least, de uitbreiding van slipway capaciteit bij evenementen.

Hoe zijn wij gekomen tot dit idee?
Al geruime tijd bestaat er onvrede over de toegangscontrole van de steiger. De algemene onvrede over het kenbaar maken van de slotcode aan huurders door Gerard Kolthof geeft een gevoel van onveiligheid. Daarnaast wordt aangegeven dat er door de vele bezoekers ook veel afval achtergelaten wordt. Hierdoor is het gevoel dat de container overbelast is. Er is gezocht naar een oplossing om een acceptabele situatie voor iedereen te bieden. Hiervoor zijn met een aantal leden en met Kolthof gesprekken gevoerd. Er zijn volop ideeën maar die bieden geen mogelijkheden of zijn niet uitvoerbaar. Dat blijkt dus best wel lastig. Het is moeilijk om het iedereen naar het zin te maken, wat voor de een positief is, is voor de ander juist geen oplossing. 

Vanuit het bestuur is het idee gekomen de steiger een verbinding te geven met de zijde van het clubgebouw.

De voordelen daarvan zijn:

 • Steiger is meer betrokken bij de haven
 • Sanitair en Horeca veel beter bereikbaar
 • Bij evenementen is er meer beschikking over slipway en landoppervlakte
 • Toegang via één ingang die in de avond en nacht afgesloten is
 • Groter gevoel van veiligheid door betere sociale controle
 • Vergroten van gastvrijheid i.h.k.v. "bezoekers van buiten"


Uiteraard kleven er aan dit voorstel ook nadelen:

 • Langere loopafstand naar parkeerplaats.
  • Er wordt in het plan rekening gehouden met drie tot vier ligplaatsen aan de kant van de woonboot voor mensen die slechter ter been zijn.
 • Vaarbewegingen aan de kant van de landjes worden meer.
 • Huidige boxen worden iets aangepast v.w.b. de ligging. Boxen die nu een zijsteiger hebben, krijgen in het nieuwe plan ook weer een zijsteiger.

Het is een heel mooi plan en biedt veel kansen maar het moet natuurlijk wel breed gedragen worden. We willen geen plannen doordrukken tegen de zin van de leden in. Om te kijken of het plan ter stemming tijdens de voorjaars ledenvergadering gebracht kan worden komt er medio februari een enquête onder de ligplaatshouders en huurders van de landjes. Als uit de enquête blijkt dat er voldoende draagvlak is voor het plan wordt het aan de vergadering ter keuze voorgelegd.