In memoriam - Arthur Manuel

Ons bereikte het droevige bericht dat na een kort ziekbed Arthur Manuel overleden is. Arthur was, net zoals de hele familie, een actieve ‘Braassem man’, al vanaf de jaren 60-70.

Arthur was altijd een wijze en rustige man. Op een mooie manier kon hij de mensen om zich heen inspireren en wijze en leerzame verhalen (met veel humor) vertellen. De Pan was onlosmakelijk met de haven verbonden en fungeerde als basis voor de vele jeugdopleidingen en evenementen. 

 pan_2.jpg

Wij wensen Marijke, Paul, Bart en familie heel veel sterkte met dit verlies.

Nieuws Overzicht