Geplaatst op: 01-12-2016

Het afgelopen weekeinde is een aanvang gemaakt met de inventarisatie van het stallingsterrein. Samen met Ron, Olaf en Kees wordt bekeken welke boten, trailers en combinaties geregistreerd staan en waarvan bekend is wie de eigenaar is en of er stallingsgeld is betaald.

Bij aantreffen van boten en trailers waarvan niet bekend is wie de eigenaar is, wordt de betreffende boot en/of trailer van het stallingsterrein verwijderd en veiliggesteld. Wij nemen een periode van 7 weken om te achterhalen wie de eigenaar is en stellen hem of haar in de gelegenheid alsnog (achterstallig) stallingsgeld te voldoen.  Na deze periode gaan we bekijken of de boot of trailer verkocht kan worden. Dit z.g. retentierecht wordt nog juridisch getoetst, zodat wij de kans hierbij fouten te maken uitsluiten.

Heb je een boot en/of trailer op het stallingsterrein staan en heb je hiervoor nog geen stallingsgeld betaald? Dan is nu je kans om erger te voorkomen!

Neem contact op via ligplaatsen@braassemermeer.nl of met Kees Spaans via havenenmaterieel@braassemermeer.nl. Even naar Ron lopen kan natuurlijk ook altijd.