Geplaatst op: 30-04-2020

Gezondheid

 • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde) symptomen hebt; neus verkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoest, benauwdheid of koorts
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten, totdat iedereen in jouw huishouden weer volledig hersteld is.
 • Houd 1,5 meter afstand en volg ook de (sport) specifieke richtlijnen van het RIVM indien van toepassing. Schud geen handen. Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. Vermijd het aanraken van je gezicht

Zorg altijd voor minimaal 1,5 meter afstand van andere aanwezige zeilers op de haven en houd de steigers vrij voor andere leden van de WV Braassemermeer.

Data

De trainingen vinden plaats op:            2, 3, 9, 10,16, 17 mei

Aanvang training:                                 wordt aan de deelnemers bekend gemaakt
Einde training:                                      ca 15:30 uur (afhankelijk van het weer)

Algemeen

 • Trainingen staan alleen open voor 1-mans boten en alleen voor leden van de WV Braassemermeer
 • Het brengen en halen van boten, trailers en karren dient vooraf gemeld te worden. Dit kan d.m.v. een e-mail naar voorzitter@braassemermeer.nl
 • Vooraf inschrijven via All United
 • Deelname is alleen mogelijk na bevestiging van de inschrijving
 • Zeiler gaat akkoord met deelname op eigen risico
 • Trainingen welke niet door de WV Braassemermeer zijn georganiseerd zijn niet mogelijk
 • De activiteiten moeten buiten plaatsvinden
 • Het gehele clubhuis, balkon, trainingsruimtes, toiletten en douches zijn gesloten
 • Trainers, volwassenen en kinderen houden altijd 1,5 meter afstand
 • Iedereen houdt ook voldoende afstand op het water en op de kant
 • Maximaal 1 trainer per rubberboot
 • Zeilers t/m 12 jaar, zijn herkenbaar aan blauwe Braassem tanktop
 • Zeilers van 13 t/m 18 jaar zijn herkenbaar eigen zeilkleding
 • De leeftijdsgroepen zullen gescheiden trainen (vermenging is niet toegestaan)
 • Begeleiders zijn herkenbaar aan gele hesjes
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de trainers en/of begeleiders
 • Houd de slipways zo kort mogelijk bezet
 • Blokkeer doorgangen niet

Begin van de dag

 • Trainers sturen de kinderen voorafgaand aan de training een filmpje met daarop de voorbespreking
 • Ouders brengen hun eigen kind/kinderen op de vooraf aangegeven tijd, tot aan het hek bij de ingang van het haventerrein, deze tijd wordt de dag voorafgaand aan de training in de video met details aangegeven. Dit is maximaal 10 minuten voor aanvang van de training
 • Eén van de aangewezen begeleiders zal aangeven waar de zeiler zich kan melden
 • Als er niemand bij de slagboom staat, niet verder lopen en het in de video gecommuniceerde nummer bellen
 • Ouders zijn helaas niet welkom op het haventerrein
 • Ouders dienen ook meteen het parkeerterrein te verlaten (niet blijven hangen)
 • Zeilers zijn al gekleed in zeilkleding
 • Zeilers nemen eigen lunch mee. Lunch zal bij goed weer op het water plaatsvinden
 • Ga voor je weg gaat, thuis naar het toilet
 • Er worden zones afgesproken, welke groep waar en op welke tijd de boten te water laten
 • Als je boot nog niet op de haven ligt wordt aangegeven waar je op kan tuigen
 • Tijdens het optuigen dient 2,5 meter afstand tussen de rompen van de boten gehouden te worden
 • Iedereen tuigt zijn/haar eigen boot op, eventueel met aanwijzingen van een trainer
 • Locaties voor te water laten worden in de instructievideo aangegeven

Einde van de dag

 • Trainers sturen een app bericht (nummer wordt bij inschrijving doorgeven) naar de ouders wanneer hun groep het water afgaat
 • Kinderen ruimen hun eigen boot op. Trainers helpen hierbij indien nodig (1,5 m afstand)
 • Boten worden 1 voor 1 op de juiste plek gelegd
 • Omkleden en douchen is niet mogelijk
 • Spullen die mee naar huis moeten (bijvoorbeeld natte zeilen) worden op een centraal punt bij de uitgang neergelegd zodat ouders deze mee kunnen nemen (alles vooraf goed labelen!) Deze locatie wordt in de video aangegeven
 • Ouders nemen contact op met de trainer of coördinator (het nummer wordt in de instructie video opgegeven) als zij op het parkeerterrein zijn, waarna het kind zich afmeldt bij de trainer en naar het hek loopt om mee naar huis te gaan
 • Ga direct naar huis en blijf niet ‘rondhangen’

En verder

 • Deelname aan de trainingen en komst naar de haven is voor de zeilers op eigen risico
 • Corona-coördinator is te bereiken op nummer: wordt per dag bekend gemaakt
 • Hij/zij heeft toegang tot: EHBO, AED, invalide toilet(alleen in geval van nood)
 • Twee begeleiders bij ingang van het haven terrein
 • Begeleider aan einde betonsteiger voor verwijzing naar optuig locatie
 • Begeleiders bij de groep voor coördinatie in/uit het water. I.s.m. de trainers
 • Vrijdag wordt terrein voor de groepen ingedeeld, locatie wordt per deelnemer in de instructievideo aangegeven
 • Laser zeilers tuigen op op het grote parkeerterrein en launchen bij de grote kraan (snel en vlot de locatie weer vrij maken)
 • Eénrichting verkeer op de steigers waar mogelijk
 • Altijd de 1,5 meter afstand houden
 • Aantal deelnemers zal donderdagmiddag bekend zijn (schatting totaal 40-50)

Zorg altijd voor minimaal 1,5 meter afstand van andere aanwezige zeilers op de haven en houd de steigers vrij voor andere leden van de WV Braassemermeer

Watersportvereniging Braasemermeer

Noorderhem 2

2371EC Roelofarendsveen

Contactpersoon:           Marijke Hasselman

                                      Voorzitter

                                      0653 840 389