Geplaatst op: 24-11-2018

In de NajaarsLedenVergadering heeft het bestuur traditiegetrouw een vooruitblik geworpen op het komende jaar. Maar daarnaast was er ook aandacht voor het afgelopen  lustrumjaar: een jaar waarin wij de Koninklijke Erepenning mochten ontvangen, waarin ons erelid Carolijn Brouwer met haar bemanning de Volvo Ocean Race gewonnen heeft en wij van een uitgebreid lustrumprogramma hebben mogen genieten, met als hoogtepunt het afsluitende galafeest.

De penningmeester heeft een sluitende begroting gepresenteerd, met voldoende ruimte om het onderhoud aan de haven en een voorzichtig begin met aanpassingen aan ons clubgebouw te realiseren. Hoewel de invoering van BTW voor de haven waarschijnlijk geen grote veranderingen zal brengen in onze financiële positie, heeft zij wel een reservering opgenomen voor eventuele tegenvallers hierbij. De tarieven voor 2019 zijn met de inflatiecorrectie aangepast.

Het beleidsplan van het bestuur werd goedgekeurd; het bestuur heeft onder andere het voornemen het clubgebouw aan te passen aan de eisen van deze tijd. Een nieuwe toiletgroep los van de kleedruimtes, mogelijk op de bovenverdieping, verwijderen van nog aanwezig asbest in het gebouw en bij het balkon, en aanpassing van de indeling van de benedenverdieping. Om dit te kunnen financieren, zou een obligatielening aan de leden een mogelijkheid zijn. Een geringe meerderheid stond in principe positief tegenover deze plannen, het bestuur zal in de voorjaarsvergadering nader uitgewerkte plannen presenteren.

Opleidingen en trainingen konden terugkijken op een positief jaar, en voorzien - mede door de komst van de RS Feva’s - voor het komend jaar een verdere groei. Daarnaast zijn er plannen in een gevorderd stadium om bij onze club een RTC (Regionaal Trainings Centrum) te realiseren.

Theo Meus had te kennen gegeven, af te willen treden als bestuurslid haven en gebouw. De voorzitter bedankte hem namens de vereniging voor zijn werkzaamheden. Hans Kol zal zijn functie overnemen. Voorlopig wordt een nieuw bestuurslid wedstrijden nog even niet ingevuld; de wedcom is uitgebreid en kan in principe zelfstandig opereren.

Hans Kol als scheidend bestuurslid wedstrijden, licht het wedstrijdprogramma 2019 toe: er is nog iets ruimte rond Hemelvaartsdag, hierover wordt nog gesproken. In zijn nieuwe functie bestuurslid haven en gebouw, presenteerde hij de plannen en wensen voor aanpassingen in de haven. Afhankelijk van de budgettaire ruimte zullen deze plannen in 2019 en verder worden uitgevoerd.

Tenslotte trad Wouter van der Gronden na 5 jaar af als voorzitter. Hij bedankte allen voor het vertrouwen, dat zij in hem hadden gesteld, en bedankte enkelen met een vloeibaar geschenk. Marijke Hasselman had zich kandidaat voorzitter gesteld, en omdat er zich geen tegenkandidaten hadden gemeld, werd zij zonder stemming met applaus benoemd als eerste vrouwelijke voorzitter van onze vereniging. Verschillende leden bedankten Wouter voor zijn inzet voor de vereniging in de afgelopen jaren. Namens het bestuur bood Bert hem een passend geschenk aan en dankte hij ook Lidewij voor de ruimte die zij Wouter gegeven had om zijn tijdrovende taak uit te kunnen voeren.

Als nieuwe voorzitter zette Marijke haar plannen in het kort uiteen. Zij vindt het een uitdaging de vereniging verder te leiden, denkt ook voor de recreatieve watersporters meer te willen gaan doen en de gezelligheid op de haven en in het clubgebouw te gaan vergroten. Tenslotte stelde Marijke de datum voor nieuwjaarsreceptie op 6 januari 2019 vast en de datum voor de voorjaars ledenvergadering op 15 maart 2019.

Na de vergadering was er voldoende gelegenheid om onder genot van een hapje en een drankje na te kunnen praten en Wouter te kunnen danken voor zijn werk de afgelopen 5 jaar.