Geplaatst op: 02-09-2016

Naar aanleiding van de klachten en wensen voor een betere toegankelijkheid van de Autrabandasteiger is breder gekeken naar de mogelijkheden.  Deze steiger ligt redelijk afgezonderd van de rest van de haven. Er is gezocht naar mogelijkheden om de steiger meer bij de haven te betrekken.  Eén van de ideeën is het aanpassen van de steiger zodat het een verbinding krijgt met de zijde van het clubgebouw.

Op de fotobewerking is een impressie van dit plan. Tijdens de komende najaarsledenvergadering is het de bedoeling dit plan wat meer uitgewerkt te presenteren aan de leden. Het bestuur ziet veel voordelen maar is ook benieuwd naar de reacties. Met een aantal leden is dit plan besproken. We hebben veelal positieve reacties ontvangen. Er zijn uiteraard nog zaken waar een verdere uitwerking voor nodig is. We stellen het op prijs reacties te mogen ontvangen. Dit kan via de email havenenmaterieel@braassemermeer.nl