Geplaatst op: 01-03-2018

 • De aanpassing van het invalidentoilet gaat niet door. In overleg met enkele leden zal het bestuur in het voorjaar besluiten hoe we het probleem rond met name de toiletten voor de horeca activiteiten, op te lossen.
 • Eén van onze leden heeft de offerte voor vernieuwing en verbetering van de stroomvoorziening op de landjes bekeken. Hij gaat aan de slag om hier een gedegen plan voor te maken. Dit om de aanpassing goedkoper te maken.
 • De trainingskledingruimte is eindelijk een feit. Alleen een bewegingsmelder voor de verlichting moet nog worden aangebracht.
 • De ligplaatsen aan het Otrabandeveld beginnen al aardig vorm te krijgen. Je moet eens denken, hoe mooi kan mijn sloep daar liggen (zie de tekening).
 • De vrijwilligersdagen zullen iets later worden gepland i.v.m. de festiviteiten van het lustrum. Gelukkig hebben al veel leden zich gemeld.
 • Op de slibway zit een ketting met slot omdat de slipway ook gebruikt wordt door vissers en speedbooteigenaren. De code kun je bij Ron krijgen. Overigens zijn er al een paar vissers die  lid willen worden zodat ze van deze faciliteit gebruik kunnen maken. 
 • Onze kraan mag tot 2300 kg tillen en niet meer. Het is ook niet toegestaan zwaardere schepen op een andere manier in of uit het water te krijgen, bijvoorbeeld met een zware vrachtwagen en dito kraan. 
 • Het vervangen van de kozijnen van de ark is uitgesteld i.v.m. werkzaamheden die nu even meer prioriteit hebben.
 • Ook op de slipway recht voor het clubhuis zit een ketting met slot. Dit omdat bij evenementen deelnemers nat naar binnen rennen en hun boten voor het clubhuis laten staan. Hierdoor kunnen anderen niet of omslachtig het clubhuis in.
 • Het is niet toegestaan trailers, anders dan tijdens evenementen, op de Jan van der Meersteiger te laten staan. Deze horen op het parkeerterrein. De trailers die toch blijven staan zullen worden verwijderd. Ook het gebruik van een wielklem zal niet helpen om er illegaal te blijven staan; jammer van je klem zullen we maar zeggen.
 • Er is een inspectie geweest van het grote buitensteiger. Er mankeert veel aan. Daarom is er besloten door het bestuur, dat aan de buitenzijde van het steiger niet meer dan één boot/passant mag liggen. Dit totdat het steiger is gerepareerd. Op dit moment zijn de steigerbouwer en de constructeur met elkaar in overleg. Wij wachten de uitkomst van hun onderzoek af en zullen dan kijken of c.q. welke gevolgen er zijn voor onze vereniging.

Al weer een maand voorbij en het werk wordt niet minder. Ik hoop volgende maand minder te melden te hebben. In ieder geval wordt het in de zon en uit de wind steeds lekkerder. Het seizoen lokt.

Tot op de haven,

Theo