Geplaatst op: 23-11-2019

De bestuursleden blikten terug naar het afgelopen jaar en gaven inzicht in de toekomstplannen. Er gebeurt heel veel en dat is ook goed te zien. Deze avond werd afscheid genomen van Astarte Krijgsman (Penningmeester), die nu haar termijn erop zit, het stokje overdraagt aan Bram de Vries. Ook werd er afscheid genomen van Ruben Holtz als bestuurslid. Ruben blijft nog volop enthousiast actief betrokken bij de trainingen, maar wordt in het bestuur opgevolgd door Robbert Baggers.

De functie van commissaris Haven en Materieel wordt vanaf nu officieel ingevuld Leo Stolk. Leo was na het vertrek van Hans Kol al druk aan de slag op en rond de haven. Veel wisselingen, maar er staat nu een bestuur wat vol enthousiasme aan het werk is. De presentatie van de Redactie Commissie (Nathalie Vreeburg en John Verhoek), gaf de leden een kijkje in de keuken van de website en social media. Tevens is bepaald dat de datum voor de Voorjaars Ledenvergadering vrijdag 13 maart 2020 is.