Geplaatst op: 01-03-2017

De eerste materialen zijn al gebracht. Dinsdag 28 februari komen alle andere spullen en is er het eerste werkoverleg. Firma vd Poel gaat beginnen met de slibway’s en zal naar verwachting eindigen met het herstellen en ophogen van de beschoeiing nabij de kraan. In de laatste periode zal best weleens wat overlast kunnen ontstaan. Bij deze werkzaamheden worden ook de betonplaten van de bestrating opgehoogd en de verzakking bij de slagboom aangepakt. Het te water laten van boten zal dan enige vertraging oplopen. Uiteraard zal vd Poel er alles aan doen om de overlast zo kort als mogelijk te houden.