Geplaatst op: 01-12-2017

Visie / Strategie Trainingen en Opleidingen WV Braassemermeer

Achtergrond

 • Het is de ambitie van WV Braassemermeer (WVB) om wedstrijdzeilers op te leiden tot het hoogste niveau.
 • De afgelopen jaren hebben veel zeilers via de WVB optimistenopleiding de jeugd- en kernploeg bereikt.
 • WVB heeft op dit moment een sterke bezetting van trainers in de A categorie, met betrekking tot de B en C is verbetering mogelijk en wenselijk. In de Laser Radiaal is op dit moment ook weer een actieve groep.
 • Veel zeilers stoppen als ze de maximale leeftijd van de Optimist hebben bereikt (15 jaar). Voor diegenen die doorgaan, is er een veelheid aan keuzes, hetgeen versnippering in de hand werkt.
 • Er is veel beweging in het landschap van (wedstrijd)opleidingen. Het Watersportverbond werkt aan een nieuwe structuur en nieuwe (commerciële) ploegen staan op.

 

As we speak:

De stemming in de ploeg(en) is momenteel uitzonderlijk goed:

 • Zeilers varen goed en hebben het onderling heel leuk;
 • Ouderbetrokkenheid is heel hoog;
 • Trainers hebben het naar hun zin

 

 • Ambitie van de vereniging is hoog en bereidheid van ouders om daaraan bij te dragen;
 • Ambitie van de vereniging zou aan kunnen sluiten bij het Watersportverbond, waardoor WVB een zogenaamd RTC zou kunnen worden;
 • De WVB heeft op dit moment een zeer goede naam in de (jeugd)wedstrijdzeilerij (jeugdleden in nationale jeugdteams in Optimist, Splash, Laser, Nacra, goede trainers, goede wedstrijdleiding, Magic Marine Easter Regatta etc.);

 

Urgentie

Gegeven de ambitie moet WV Braassemermeer de eigen opleidingen (Optimisten A, B en C, , Splash, Laser Radiaal inclusief 4.7 voor lichtere zeilers, 29er als tweemansboot en later mogelijk ook 49erFX / 49er en als multihull de Nacra) naar een hoger plan trekken om haar toonaangevende positie te behouden.

 

Invulling:

Inmiddels is Benjamin Wempe aangesteld als nieuwe hoofdtrainer om de positie die we hebben niet verloren te laten gaan en in te spelen op de nieuwe ontwikkelingen. Als hoofdtrainer maar ook trainer optimist A, zal zijn takenpakket tevens bestaan uit:

 • Het maken en inrichten van een overall kader voor de jeugdopleidingen;
 • Het niveau van de B en C-opleidingen moet omhoog en meer aansluiten bij de A;
 • Meer structuur en hoger niveau in de jeugdklassen die volgen op de optimist (bijvoorbeeld lasers);
 • Aantrekken nieuwe trainers en behouden/ontwikkelen bestaande trainers.

In de afgelopen periode hebben we af flink mogen en kunnen voorsorteren en zien nu al de positieve effecten. Neem als voorbeeld het grote aantal deelnemers tijdens de najaarstrainingen (gemiddeld 50-55 boten/ dag), waar we zelf al te maken hebben met “zij-instromers”.

 

Regelmatig wordt de vraag gesteld; “wat is het verschil tussen opleidingen en trainingen?”. Wij snappen dat dit onderscheid niet altijd even binair te beschrijven is, het is slechts een idee, maar wellicht moeten we in de toekomst maar gaan spreken over de Braassem Academie!?

Ergo, de programma’s voor het komende seizoen zijn op een haar na gereed en zullen op heel korte termijn worden gepubliceerd, gesprekken met het KNWV (mogelijke RTC-status) zijn actueel, het momentum is daar, we willen en gaan doorpakken en mogelijk gebruik maken van de flow veroorzaakt door het naderende EK optimist in Scheveningen waar een sterk team van WV Braassemermeer goede reclame zou zijn.

Meer info, feedback etc. is altijd welkom via trainingen@braassemermeer.nl