Geplaatst op: 30-09-2020

Na goed onderling overleg door de WV Braassemermeer en OCN is besloten om de wedstrijden in het weekend van 10 en 11 oktober niet door te laten gaan. Wij willen graag een goed en voor iedereen veilig evenement organiseren en vinden dit gezien de situatie in het hele land niet verstanding.

Ondanks het feit dat het evenement zonder ouders door zou kunnen gaan, is een grote groep vrijwilligers op de kant noodzakelijk om het evenement conform de geldende regels te organiseren. Het is toch niet te voorkomen dat er aan het begin en einde van de dag een piekdrukte ontstaat, met de daaraan verbonden risico’s. Ook het ontbreken van de mogelijkheid om bij mindere weersomstandigheden de deelnemers en vrijwilligers op de kant een veilige plaats te bieden. Wij hopen dat we met z’n allen in 2021 weer sportief kunnen genieten op het water!

Bestuur WV Braassemermeer en Optimist Club Nederland