Geplaatst op: 29-09-2018

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. In ons privacy reglement, kunt u onze benadering van de gegevensverwerking en beveiliging lezen.

Wij hebben een aantal maatregelen ingevoerd, om te voldoen aan de eisen van de AVG. In het kort een aantal maatregelen, die direct met uw lidmaatschap en activiteiten binnen onze vereniging te maken hebben:

  • de gegevens, die we nodig hebben om een goede administratie te kunnen voeren, zijn beveiligd, en slechts door een beperkt aantal personen te benaderen. Deze personen hebben allen een geheimhoudingverklaring ondertekend.
  • nieuwe leden, moeten bij aanmelden op het inschrijfformulier aangeven, dat zij kennis hebben genomen van ons Privacy Reglement, en daar akkoord mee gaan. Iedereen, die al lid was van onze vereniging hebben wij opgeroepen, dit Privacy Reglement te lezen, en als zij zich er niet mee kunnen verenigen, ons dat te laten weten.
  • bij activiteiten moeten voor minderjarigen( t/m 16 jaar) één van de ouders/verzorgers schriftelijk toestemming geven hun gegevens te mogen verwerken en foto’s, gemaakt tijdens het evenement te mogen publiceren op onze website. Voor aanvang van ieder evenement zal deze toestemming aan de ouders worden gevraagd.
  • ook meerderjarigen moeten op inschrijfformulieren toestemming verlenen tot publicatie van uitslagen en foto’s, die tijdens het evenement worden gemaakt.
  • de beelden van de webcam, die u op onze website kunt bekijken, vallen ook onder de AVG. Wij hebben alle ligplaatshouders en leden hierover aangeschreven, en tot nu toe heeft nog niemand bezwaar gemaakt tegen zijn/haar zichtbaarheid op de webcam.

Op ieder moment kunt u ons vragen, welke gegevens van u door ons worden bewerkt, en heeft u de mogelijkheid ons te vragen, die gegevens aan te passen, dan wel te verwijderen. Ook heeft u het recht gepubliceerde foto’s achteraf te laten verwijderen.

Mocht u vragen hebben over onze gegevensverwerking, en de waarborgen die wij hebben aangebracht om uw gegevens voldoende te beschermen, dan hoor ik dat graag.

Bert van den Berkhof, AVG coördinator

secretaris@braassemermeer.nl