Geplaatst op: 27-09-2019

We kampen op dit moment met een storing aan de verlichting op de haven. De oorzaak hiervan is nog niet geheel duidelijk. Op korte termijn maken we een tijdelijke oplossing, door het plaatsen van één of meerdere aardlekschakelaars. Hierdoor gaat niet meer de hele haven op donker. De definitieve oplossing laat wat langer op zich wachten. Hiervoor moeten een aantal werkzaamheden worden uitgevoerd, materiaal besteld en tijd worden gevonden.

Ons excuus voor de overlast.