Geplaatst op: 13-09-2017

Afgelopen weekend, het weekend van 9-10 september, is de 3e United 4 gezeild. Die was in Workum. 
Met het weekend daarvoor zoals altijd de all-in Workum. Als trainers waren Shannen, Sander en Albert aanwezig. Op zaterdag was er een prima windje dat naar het eind van de middag toenam. Door Wouter is er die dag zelfs een 1 gevaren. Na de wedstrijden bleef vrijwel iedereen in Workum slapen. Ikzelf heb samen met mijn zusje (Floor), Florian, Nathalie en mijn vader (Eldert) bij café De Smidte gegeten. De volgende dag woei het lekker hard. En de kinderen waarvan dit de eerste U4 was hebben niet alle wedstrijden uit kunnen varen. De rest heeft wel alle wedstrijden uitgevaren. Op zondag zijn er meerdere mensen volgelopen/ omgeslagen. Dit weekend zijn er door de Braassem best wat BFD’s gevaren, ik heb er 2 gevaren.

Hier de top vier van de Braassem: 1 Caspar plaats 15 2 Wouter plaats 32 3 Michiel Dam plaats 44 4 Femme plaats 45. Alle trainers en ouders ontzettend bedankten iedereen veel succes in Nieuwpoort of Hoorn!


Max Frank