Geplaatst op: 02-10-2019

Al eerder is bij verschillende gelegenheden gemeld dat als gevolg van de ontwikkelingsplannen voor het “Braassemerland” de bestemming van ons huidige parkeerterrein (dus ten westen van de Noorderhemweg) is gewijzigd naar “woningbouw”. Het bezwaarschrift dat de vereniging indertijd had ingediend is niet gegrond verklaard omdat de gemeente heeft toegezegd in de plannen de functie van “stallen en parkeren” mogelijk te zullen maken in het plandeel ten oosten van de Noorderhemweg. Regelmatig is met het projectbureau overleg geweest over de invulling van deze toezegging. Alhoewel deze gesprekken in een goede sfeer verliepen hebben ze nog niet geleid tot concrete afspraken.

Als vereniging voelen we de noodzaak om minimaal vast te gaan leggen wat onze behoeften ten aanzien van deze nieuwe locatie zijn. Zowel voor wat de kwantiteit (lees oppervlak) als kwaliteit. Daartoe is een kleine werkgroep ingesteld om dat voor te bereiden. Die werkgroep zou graag zien dat  bij die voorbereiding ook gebruik gemaakt kan worden van de eventueel binnen de vereniging aanwezige juridische kennis op een of meer van de volgende gebieden : Bestemmingsplannen, onteigening, grondtransacties en milieu wetgeving. Op dit moment is het zeker nog niet de bedoeling om juridische stappen te ondernemen, maar eerder om bij de voorbereidingen rekening te kunnen houden met de juridische aspecten en mogelijke gevolgen van de “verhuizing” van onze stalling en parkeerfaciliteit.

Als u van mening bent hieraan op de een of andere wijze  een steentje bij te kunnen dragen dan vernemen wij dat graag van u. Dit kan door middel van een e-mail naar voorzitter@braassemermeer.nl