Geplaatst op: 20-03-2016

We weten allemaal dat de blauwe infrastructuur met vaarwegen, bruggen en sluizen in heel Nederland gevoelig is voor werkzaamheden en incidenten die stremmingen kunnen veroorzaken. Voor wie het plan heeft om met de boot ander vaarwater op te zoeken is het raadzaam de route daarnaartoe en terug vooraf goed te plannen. Een belangrijke bron van informatie daarbij zijn de scheepvaartberichten. Scheepvaartberichten geven altijd de meest actuele stand van zaken dit in tegenstelling tot vele goed bedoelde andere bronnen die helaas niet altijd up-to-date zijn.

Zinvol overleg stremming staande Mast Route 
Door diverse onderhoud- en renovatiewerkzaamheden die gelijktijdig waren gepland op de westelijke tak, over Haarlem, en oostelijke tak, over Amsterdam, van de staandmast route dreigde er in het najaar van 2016 een totale stremming van deze belangrijke doorvaartroute te ontstaan. Spoedoverleg met alle belanghebbenden, waaronder het Watersportverbond, heeft er toe geleid dat de werkzaamheden nu na elkaar gaan plaatsvinden. De renovatie van de Hillegommerbrug in de westelijke route is ten opzichte van de oorspronkelijk planning twee weken naar voren gehaald. Deze brug is er zo slecht aan toe dat verder uitstel uit veiligheidsoverwegingen onmogelijk is. De route over Haarlem is dan gestremd van 17 oktober t/m 16 november 2016. De stremming is totaal omdat er een vaste noodbrug voor het lokale verkeer zal worden geplaatst. De provincie Noord Holland heeft een uitgebreid communicatie plan in voorbereiding. De stremming in Amsterdam volgt direct op de stremming bij Hillegom. In de Kostverlorenvaart worden dan drie bruggen geschikt gemaakt voor bediening op afstand. Dit zal gepaard gaan met een stremming van 17 november tot 9 december 2016. Dit is drie weken later dan oorspronkelijk gepland. Deze stremming is waarschijnlijk niet totaal; Per dag zullen afhankelijk van de werkzaamheden enige doorvaarten mogelijk zijn. Op dit moment is helaas de impact voor de nachtelijke doorvaart voor staande masten is nog niet bekend. Ook voor de stremmingen in Amsterdam is een communicatieplan in voorbereiding. Bovenstaand bereikt compromis heeft de instemming van het Watersportverbond. Overigens gaat Waternet in Amsterdam in de komende jaren alle beweegbare bruggen in de Kostverlorenvaart route aanpassen voor bediening op afstand. We kunnen dus nog veel stremmingen van de oostelijke staandemast route verwachten. Zo zal volgens de huidige planning in januari 2017 de Nieuwe Meersluis worden aangepast voor afstandsbediening. Contactpersonen bij het watersportverbond zijn: Auke Bender, en Herman van der Steen.

 
Lees verder bijgaand document van Herman v.d. Steen wordt uitgelegd hoe u informatie van mogelijke stremmingen of vertragingen voor uw route kunt opvragen. Klik HIER om het document te openen.