Bestuur

De WV Braassemermeer heeft een bestuur bestaande uit minimaal 7 leden. Kern van het bestuur is het dagelijks bestuur (DB) bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester. Het DB houdt zich met name bezig met de algemene en financiële aangelegenheden. Naast het DB zijn de portefeuille houders Haven, Opleidingen, Wedstrijden en Clubzaken actief. Het bestuur wordt op veel terreinen bijgestaan door commissies. De commissie Wedcom is hiervan een van de bekendste. 

Wouter van der Gronden

Voorzitter 06 547 30 547

voorzitter@braassemermeer.nl

Bert van de Berkhof

Secretaris

secretaris@braassemermeer.nl

Astarte Krijgsman

Penningmeester

penningmeester@braassemermeer.nl

Hans Kol

Wedstrijden

wedstrijden@braassemermeer.nl

Ruben Holtz

Trainingen

trainingen@braassemermeer.nl

Rob de Jeu

Opleidingen

opleidingen@braassemermeer.nl

Theo Meus

Haven en Materieel

havenenmaterieel@braassemermeer.nl

Vacant

Clubzaken

Wil jij het kloppend hart van de vereniging zijn? Meld je dan snel aan voor deze mooie vacature!

Beleidsplan

Jaarlijks stelt het bestuur een meerjarenbeleidsplan op. In de najaarsledenvergadering is dit plan het uitgangspunt voor de komende jaren. Het eerste jaar van het plan is het operationeel jaar en operationeel plan. In het beleidsplan kijkt het bestuur naar de ontwikkelingen in watersportland, naar kansen en bedreigingen voor de WV en waar de WV sterk en zwak in is. Belangrijk in het plan is de financiële verwachting en de keuze voor investering.
In de voorjaarsledenvergadering legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde, financiële beleid.

Downloads

Beleidsplan 2017