Ereleden

Ereleden zijn leden, die wegens hun buitengewone verdiensten voor de vereniging op voordracht van het bestuur door de ledenvergadering met tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen als zodanig zijn benoemd. Leden van verdienste zijn leden, die wegens hun bijzondere verdienste voor de vereniging door het bestuur worden onderscheiden.

1947 - JW. Peek
1953 - J. Rietbroek
1954 - JN. van der Meer
1955 - JL. Verhaar
1965 - C. van Staveren
1966 - M. Zonderop
1968 - EMJ. Kolfschoten
?       - J.H.H.J. de Jong
1969 -  ER. Behrend
1970 - C. Boekel
1976 - PMF. Smolders
1978 - PJ Verdel
1978 - S. Verdel-Adema
1979 - PJ. Koek
1979 - JH. van de Stadt
1981 - S.C. Fromberg- vd Meyden
1982 - G.M. van Dongen
1984 - P.C. Fromberg
1985 - FC. de Vos
1989 - L.H. van Opstal
1996 - M. Manuel-Borgmeijer
2008  - J . Post
2008  - J. de Vreede

Lid van Verdienste

Leden van Verdienste zijn leden, die wegens hun bijzondere verdienste voor de vereniging door het bestuur worden onderscheiden.

1984 P.J. Stolp
1984 A.J. Hasselman
1991 P. van der Ham
2000 R. Azier
2005 R. van der Kaaden
2013 L. Stolk
2014 M.C. Hasselman
2017 S. Cretier