De vrijwilligers binnen de WV Braassemermeer kunnen in drie categorieën worden verdeeld:

  1. Met semi permanent karakter, zoals bestuurslid of webmaster
  2. Verantwoordelijk voor een project, zoals organiseren feest of begeleiden verbouwingen
  3. Incidenteel, zoals bijvoorbeeld meewerken op een zelfwerkzaamheid dag of tijdens een wedstrijddag.

Daarnaast kan een vrijwilliger actief zijn in een specifiek werkgebied dat is toegewezen aan een van de bestuursleden.

Klik hier om je op te geven voor vrijwilligerswerk.

Bestuurslid Haven en gebouwen is Theo Meus. Wil je meer informatie over de diverse taken, stuur dan even een mail naar: havenenmaterieel@braassemermeer.nl. Theo zal dan contact met je opnemen.

 

Vrijwillgers worden ondermeer gezocht voor de volgende taken

Beplanting (Semi permanent)
Sinds de werkzaamheden bij het kraanplatform en aan de dijk is de beplanting aldaar grotendeels verdwenen. In overleg met het Waterschap en de gemeente moet bepaald worden wat er geplant mag worden en voor realisatie zorggedragen. In overleg met het bestuur zal er een budget moeten worden vastgesteld. De activiteit heeft een semi permanent karakter omdat ook de rest van het terrein aandacht behoeft ten aanzien van eventueel aan te brengen beplanting en onderhoud.

Hek parkeerterrein (Project uitvoering)
Het is absoluut noodzakelijk om het hek rond het parkeer/stalling terrein te vernieuwen en te voorzien van een geautomatiseerde toegangscontrole. Binnen het bestuur is overeenstemming over een op offertes gebaseerd project. Er zal voor een omgevingsvergunning (gemeente) en aanlegvergunning (waterschap) moeten worden gezorgd. Daarnaast zal na definitieve leverancier selectie  en materiaalkeuze, de realisatie moeten worden begeleid.

Meewerken op zelfwerkzaamheid dag (Incidenteel)
In het voor en najaar worden totaal 4 zaterdagen gepland voor zelfwerkzaamheid. Op die dagen wordt er onderhoud gepleegd aan haven, gebouw en materiaal. Voor najaar 2016 zijn zaterdag 22 en 5 november gepland. Opgeven kan bij Kees Spaans of via het zelfwerkzaamheid formulier.