De WV Braassemermeer kan niet zonder vrijwilligers. Dit geldt voor algemene- en bestuurstaken, maar ook voor de taken bij wedstrijden en opleidingen.
De planning van de wedstrijden is meestal ruim op tijd bekend. Voor de indeling van de vrijwilligers, is het makkelijk als wij vooraf al een indicatie hebben wie op welke datum beschikbaar is.
 

Klik hier om je op te geven voor vrijwilligerswerk.

We zijn op zoek naar vrijwillgers voor een aantal taken:

De taken binnen een wedstrijdcomité zijn globaal in de onderstaande groepen te verdelen:

Bemmaning start- en finishschip
Je bent dan tijdens een zeilevenement in teamverband mede verantwoordelijk voor het goed verlopen van  de start- en finishprocedures.

Bemanning rubberboot
De taken van de rubberboot bemanning zijn het leggen en verleggen van de boeien van de wedstrijdbaan, de startlijn en de finishlijn. Tevens het observeren van en het communiceren over het verloop van de wedstrijd. Voor het varen in de rubberboten is Vaarbewijs 1 verplicht.

Bemanning informatiebalie
Het afhandelen van de inschrijvingen, aanpassen van wijzigingen, het te woord staan van deelnemers, de communicatie tussen wal en water, eventueel invoeren van uitslagen. Kortom een veelzijdige job. De informatiebalie bevindt zich tijdens evenementen in de ledenzaal van het clubhuis.

Protest comité
Helaas is niet iedere zeiler het met elkaar eens tijdens een wedstrijd. Het protestcomité zorgt dat deze ‘onenigheden’ volgens de regels van het wedstrijdzeilen opgelost worden. Hier is natuurlijk (wedstrijd)zeilervaring voor nodig. Meelopen als stagiair kan in ieder geval een begin zijn.

GEEN ERVARING???
Dat is geen probleem. De ervaren comitéleden zijn bereid om alle uitleg en ondersteuning te geven. Ook het volgen van cursussen en opleidingen wordt door de vereniging gestimuleerd en onderstuurd. Denk dan aan cursus vaarbewijs, rescue cursus, opleiding tot protestcomité lid, comitélid of wedstrijdleider.

Zin om mee te helpen? Op de volgende pagina staan de wedstrijden tot eind 2015. De data voor 2016 zijn medio oktober definitief.

Stuur als je vragen hebt een e-mail naar wedcom@braassemermeer.nl