Bestuur

De WV Braassemermeer heeft een bestuur bestaande uit minimaal 7 leden. Kern van het bestuur is het dagelijks bestuur (DB) bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester. Het DB houdt zich met name bezig met de algemene en financiële aangelegenheden. Naast het DB zijn de portefeuille houders Haven, Opleidingen, Wedstrijden en Clubzaken actief. Het bestuur wordt op veel terreinen bijgestaan door commissies. De commissie Wedcom is hiervan een van de bekendste. 

Marijke Hasselman

Voorzitter

voorzitter@braassemermeer.nl

Bert van de Berkhof

Secretaris

secretaris@braassemermeer.nl

Bram de Vries

Penningmeester

penningmeester@braassemermeer.nl

Tom van Berkel

Haven en Materieel

havenenmaterieel@braassemermeer.nl

Rob de Jeu

Trainingen

trainingen@braassemermeer.nl

Rogier Jacobsen

Opleidingen

opleidingen@braassemermeer.nl

Henk Kraaij

Wedstrijden

wedcom@braassemermeer.nl

Beleidsplan

Jaarlijks stelt het bestuur een meerjarenbeleidsplan op. In de najaarsledenvergadering is dit plan het uitgangspunt voor de komende jaren. Het eerste jaar van het plan is het operationeel jaar en operationeel plan. In het beleidsplan kijkt het bestuur naar de ontwikkelingen in watersportland, naar kansen en bedreigingen voor de WV en waar de WV sterk en zwak in is. Belangrijk in het plan is de financiële verwachting en de keuze voor investering.
In de voorjaarsledenvergadering legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde, financiële beleid.