Hierbij verklaar ik dat ik als ouder/verzorger van

 

Naam kind

 

 

…………………………………………………………………………..

 

  1. Kennis heb genomen van het privacyreglement van de WV Braassemermeer, zoals dat op de website is gepubliceerd, en akkoord te gaan met de gegevensverwerking zoals daarin vermeld.
  2. Geen bezwaar heb tegen het publiceren van foto’s die tijdens de activiteiten worden genomen op onze website.

 

Naam ouder/verzorger

 

 

……………………………………………………………………………….

 

Datum   .....................................               Handtekening .......................................................................

 

U heeft, zoals in het privacyreglement omschreven, altijd de mogelijkheid om gebruikte gegevens in te zien, en te laten corrigeren indien nodig  en ook de mogelijkheid om het publiceren van foto’s ongedaan te laten maken.

Downloads

Download de ouderverklaring