Inschrijfformulieren

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tarieven 2019

Tarieven WV Braassemermeer 2019        

Datum 01-01-2019                                                                                          2019       
                   
Contributies per verenigingsjaar ( 1 januari tot 31 december)        
L             Zelfstandig seniorlidmaatschap                                                    123,60
JZ           Zelfstandig jeugdlidmaatschap (tot 24 jaar)                                    61,50     
P             Partnerlidmaatschap                                                                     162,30   
G            Gezinslidmaatschap                                                                      176,95  
Eenmalig entreegeld voor L, P en G                                                             144,50   
Afdracht Watersportverbond seniorlid                                                            20,10    
Afdracht Watersportverbond jeugdlid/partnerlid/gezinsleden                        10,05      

Ligplaats/stallingsplaats zomer ( 1 april t/m/ 31 oktober)        
Ligplaats haven:                
box per m2 boxoppervlakte                                                                           20,40    
scheepsmaat (1) per m2 scheepsoppervlkate                                               26,60    
landjes incl ligplaats per m2 (gehele jaar                                                       26,30     
                   
Bootstalling op parkeerterrein, jollensteiger of Optimistenrek      
maat (1) per m2 grootste oppervlakte                                                            27,50    
lege trailer in combinatie met ligplaats in de haven                                       22,00
                   
Passanten: per meter scheepslengte per dag of dagdeel overnachting v.a. 18.00      
Leden WV Braassemermeer                                                                             0,50     
Per 01-01-2018 Passantentarief                                                                       1,00    
Per 01-01-2018 Tarief electriciteitsverbruik                                                      1,00     
                   
Vastrecht electra landjes (gehele jaar)                                                             51,00   
Vastrecht elektra zomer                                                                                   25,50  
Verbruik perKwh                                                                                                 0,21     
                   
Ligplaats/stalingsplaats Winter ( 1 november t/m/ 31 maart)        
Ligplaats haven:                
box per m2 boxoppervlakte (niet leden)                                                          11,10 
box per m2 boxoppervlakte (leden)                                                                   6,60     
scheepsmaat (1) per m2 scheepsoppervlakte ( niet leden)                             11,10  
scheepsmaat (1) per m2 scheepsoppervlakte (leden)                                       6,60   
                   
Bootstalling op parkeerterrein, jollensteiger of Optimistenrek      
maat (1 ) per m2 scheeps- traileroppervlakte ( niet leden)                               11,10   
maat (1 ) per m2 scheeps- traileroppervlakte ( leden)                                        6,60    
Sportboten (J-22;J-24, Maxfun, Melges; etc) niet leden                                248,00  
sportboten (J-22;J-24, Maxfun, Melges; etc) leden                                       123,50   
                   
Vastrecht electra Winter                                                                                   25,50 
Verbruik per Kwh                                                                                                0,21  
Diversen:                  
Kraantarief                                                                                                       20,00
Kraanabonnement (leden zonder ligplaats)                                                   100,00  
Gebruik douche                                                                                                 1,00 
                   
(1) grootste lengte x breedte) (alle bedragen in €)