Statuten

De statuten van WV liggen notarieel vast. Het bestuur heeft er voor gekozen om de statuten beknopt te houden en met name via de verschillende reglementen de vereniging te leiden. Wijziging van de statuten kan alleen met een tweederde meerderheid van het aantal geregistreerde stemgerechtigden. Is het vereiste ledenaantal niet aanwezig dan kan het bestuur een extra ledenvergadering uitschrijven. Een gewone meerderheid van stemmen is dan voldoende om de wijziging door te voeren. De wijziging is pas rechtsgeldig als deze notarieel is verwerkt.Om de statuten te bekijken, klik je HIER.

Huishoudelijk reglement

In het Huishoudelijk reglement liggen de afspraken vast van de rechten en plichten van leden en vereniging. Tevens is de procedure van vergaderingen opgenomen. Wijziging van het Huishoudelijk reglement kan met gewone meerderheid van stemmen in de voor- of najaarsledenvergadering. Om het huishoudelijk reglement te bekijken, klik je HIER

Haven reglement

In het Haven reglement staan de voorwaarden van het gebruik van de haven. Op het terreinen van de WV is het Haven reglement van toepassing. Leden, bezoekers en passanten zijn gehouden aan het haven reglement. Wijziging van het Haven reglement kan met gewone meerderheid van stemmen in de voor- of najaarsledenvergadering. Om het haven reglement te bekijken, klik je HIER

Kraan reglement

De afspraken over het gebruik van de kraan liggen vast in het kraan reglement. De kraan heeft een maximum hijs last van 2000 kg. Gebruik van de kraan is voor eigen risico. Leden met een stallingsplaats op het stallingsterrein ontvangen na betaling van een borg een sleutel die zowel op het toegangshek als op de kraan past. Voor derden is kranen tegen een tarief mogelijk. De sleutel van de kraan is te verkrijgen bij de beheerder in het clubhuis.Om het kraanreglement te bekijken, klik je HIER