Geplaatst op: 02-12-2020

Op 20 november vond onze najaarsledenvergadering plaats. In verband met Corona-maatregelen helaas niet fysiek, maar online. Meer dan 50 leden hadden zich hiervoor aangemeld.

Omdat de voorjaarsvergadering ook wegens Corona-maatregelen niet heeft  kunnen plaatsvinden, was dit een goed moment om de belangstellenden op de hoogte te brengen van het reilen en zeilen bij onze vereniging.

Ik zal bij de belangrijkste agendapunten even stilstaan, de uitgebreide notulen kunt u later op verzoek aanvragen bij secretaris@braasssemermeer.nl.

Na de opening herdachten wij het overlijden van Antoon Jansen, onze administrateur, die meer dan 20 jaar op zijn eigen wijze het kantoor beheerde,  en Jaap Wilkens, een enthousiast lid van onze vereniging.

Per 1 december 2020 is een nieuwe havenmeester benoemd, Vincent van der Heiden. Hij zal de komende maanden geleidelijk de taken van Ron Azier gaan overnemen.

 

Bestuursverkiezingen:

  • Bert van den Berkhof is voor een tweede termijn benoemd als secretaris
  • Bas de Meij is benoemd tot commissaris wedstrijden
  • Rob de Jeu neemt de taak van Robbert Baggers over (trainingen)
  • Rogier Jacobsen is benoemd tot commissaris opleidingen

 

Financieel:

Ondank de Coronamaatregelen, lijkt de vereniging dit jaar financieel er goed uit te springen, met zicht op een batig saldo.

In de begroting voor 2021 is extra ruimte gemaakt voor een reservering in een meerjarenplan onderhoud, dat door de commissaris haven en gebouwen is opgesteld.

De voorstellen voor de verhoging van de contributie en tarieven wordt zonder bezwaar goedgekeurd. De meeste tarieven worden verhoogd met een inflatiecorrectie, voor motorboten in de haven komt een tariefsverhoging van 10% ter compensatie van de BTW die wij verplicht moeten afdragen voor niet-sportboten.

Op de jollensteiger komt een vast tarief per ligplaats.

Daarnaast komt een milieuheffing per seizoen van € 2.50 voor ligplaatshouders in de natte haven.

Administratiekosten zullen vanaf 1 januari 2021 € 3.50 bedragen, die niet wordt doorberekend als je gebruik maakt van de automatische incasso bij betalingen.

 

Haven en gebouwen:

  • In 2021 worden er 5 extra jollenplaatsen en 5 extra ligplaatsen gerealiseerd. Daarnaast wordt de vlonder bij het Braassem cafe doorgetrokken tot voorbij de schuifdeuren.
  • De buitensteiger wordt aangepakt en er komen zonnepanelen op de carport, die ons basisgebruik kunnen dekken.
  • Leo Stolk heeft ook een meerjaren onderhoudsplan opgesteld, waar ieder jaar voor gereserveerd gaat worden, om in de toekomst onverwachte tegenvallers te vermijden.

 

Opleidingen en trainingen:

In onderling overleg is een beleidsplan opleidingen en trainingen opgesteld, waarbij de verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. De scheiding tussen opleidingen en trainingen komt te vervallen, de ene discipline loopt over in de volgende. Naast opleiden van de zeilertjes, komt er ook meer accent op het opleiden van trainers.

Ondanks Corona-maatregelen toch een goed jaar. De afwezigheid van de ouders had ook positieve kanten, de kids moesten meer zelfstandig werken en er was meer onderlinge samenwerking. Mooie evenementen zoals tour de Friesland, Seacamp en Braassemkamp. Helaas niet aan veel wedstrijden kunnen deelnemen. Wel een grote zij-instroom gerealiseerd. Hoewel de commissie, de ouders en de kids een positief gevoel hadden over afgelopen jaar, toch liever volgend jaar weer ouderwets trainen en opleiden.

 

Wedstrijden:

Afgelopen jaar alleen EC O-Jollen kunnen realiseren, en een aantal VR programma’s. Voor 2021 een bijna overvol programma met maar liefst minimaal 6 NK’s.

 

Aan het einde van de vergadering constateerde de voorzitter, maar ook veel leden via de chat-functie, dat deze manier van vergaderen een goed alternatief voor een fysieke vergadering was, maar dat de voorkeur wel uitging naar een vergadering waarbij we onder het genot van een hapje en drankje van Edwin konden napraten.

 

Datum voorjaarsledenvergadering: vrijdag 19 maart 2021