Geplaatst op: 20-03-2019

Vrijdag 15 maart bezochten zo’n 50 leden de Voorjaars Ledenvergadering van onze vereniging. De eerste ledenvergadering onder leiding van onze nieuwe voorzitter Marijke Hasselman. Zij opende de bijeenkomst met een terugblik op ons lustrumjaar met vele activiteiten, het mooie zeilseizoen en de benoeming van Carolijn tot erelid.

Astarte Krijgsman legde financiële verantwoording af over 2018. Door de verplichting BTW af te dragen voor motorboten, is de administratie complexer geworden. Zij kon de vragen uit de zaal adequaat beantwoorden en in lijn met het oordeel van de kascommissie, die de cijfers nauwkeurig had bestudeerd, werd het financieel jaarverslag door de vergadering goedgekeurd.

Hans Kol, het nieuwe bestuurslid Haven en Gebouwen, besprak de vorderingen van het onderhoud in de haven en plannen voor komend jaar. Een opgerichte havencommissie adviseert en stroomlijnt de onderhoudswerkzaamheden. Plannen voor aanpassingen aan het gebouw worden geïnventariseerd, maar zeker nog niet voor komende winter uitgevoerd. Gezocht wordt naar een bouwdeskundige, die hierin een adviserende rol zou kunnen spelen.

Rob de Jeu vertelde enthousiast over de Opleidingen. Veel activiteiten, b.v. proeflessen om de jeugd ook kennis te laten maken met zeilen, extra boten in eigen beheer opgeknapt om zeilers zonder boot de kans te geven mee te doen. Maar ook cursus vaarbewijs, AED en zeilles voor volwassenen. Daarnaast gaf hij uitleg over een andere opzet voor de Combi-indelingen om de wedstrijden aantrekkelijker te maken voor de deelnemers.

Ruben Holtz bracht een schitterende video over de training in Bandol, met dank aan Ole. Voor komend seizoen zoekt hij ook toenadering tot andere verenigingen, om gezamenlijk trainingen met grotere aantallen te kunnen organiseren. Dit vooruitlopend op de RTC status, die wij binnenkort hopen te krijgen.

Marijke Hasselman nog éénmaal namens wedstrijden: de WedCom gaat alle organiserende taken van haar over nemen. 2018 was een prima jaar, met mooi weer maar wisselende wind. Ook komend jaar een vol programma, terugkeer van de nachtkaars en 3 ONK’s. Veel evenementen met jeugd. Ook van alle leden van de wedstrijdorganisatie zal een VOG worden gevraagd.

Bert van den Berkhof besprak de nieuwe opzet van financiering van de RIB’s. Door intern te verrekenen is er meer helderheid in de kosten van het gebruik van de RIB’s. met behulp van QR-codes wil bootbeheer een beter inzicht krijgen in het gebruik en eventuele gebreken van de boten.

Marijke Hasselman ontvouwde de plannen voor de horeca komend jaar. Woensdagmiddag zal het Braasemcafé geopend zijn voor de ouders van de trainende kinderen, vrijdagavond lezingen of thema-avonden in Braassemcafé, de pubquiz komt terug en zo mogelijk andere activiteiten buiten wedstrijden.

Met het Sloepweesje (roeien) proberen we nadere samenwerking te gaan realiseren. We gaan ook meer aandacht besteden aan de recreatieve watersporter, die bij ons een plaats moet kunnen vinden.

De datum voor de Najaars Ledenvergadering wordt vastgesteld op vrijdag 22 november 2019, waarna onder genot van bitterballen en een drankje vooruit werd gekeken op het komende seizoen.