Goede opkomst voorjaars ledenvergadering

Geplaatst op: 20-03-2016

Nadat de voorzitter de leden welkom geheten had, werd de vergadering geopend met het goedkeuren van de notulen van de najaars ledenvergadering. Op een kleine wijziging na, werden de (zeer uitgebreide) notulen goedgekeurd en werd Marijke Hasselman bedankt voor de uitwerking hiervan. Verder was er positief nieuws over het financiële resultaat van 2015. Door minder uitgaven op de post 'groot onderhoud' dan begroot en door meer inkomsten uit de wedstrijden, is er een goed resultaat behaald en staat de club er in dit opzicht goed voor. De kascommissie voor volgend jaar bestaat uit Peter Leenstra en Peter Klerks.

De Jan van der Meer steiger is geheel gerenoveerd en er zijn nieuwe elektra en gasleidingen aangelegd. Dankzij de inzet van Jan de Vreede en Ron Azier, ziet de steiger er weer geweldig uit en klaar om onze gasten tijdens de Magic Marine Easter Regatta te ontvangen. Met betrekking tot de horeca hebben er belangrijke veranderingen plaatsgevonden nadat de familie Hogenboom uiteindelijk toch afzag van een contract met de vereniging. Dankzij de inzet van Edwin van Wieringen en vrijwilligers, bijvoorbeeld Nicolette Nadorp, Ron de Meij, Carla Koeten, Astarte Krijgsman en Jan de Vreede, zijn alle geplande horeca activiteiten gewoon doorgegaan, waarvoor dank werd uitgesproken door de volledige vergadering. Voor de Magic Marine Easter Regatta is ook alles geregeld, dus ook dan worden er geen problemen verwacht. Het bestuur is naarstig op zoek naar een definitieve oplossing en heeft de vergadering gevraagd het bestuur vrijheid van handelen te geven als het gaat om een interim oplossing voor 2016. De vergadering heeft het bestuur deze vrijheid gegeven in het volste vertrouwen dat er naar de beste oplossing wordt gezocht.

Er zijn belangrijke bestuurswisselingen aangekondigd. Het bestuur is dan ook bijzonder verheugd dat Kees Spaans bereid is gevonden de functie van bestuurslid Haven en Materieel op zich te nemen en deze rol over te nemen van Jan de Vreede, met uitzondering van de rubberboten. Het beheer daarvan komt te vallen onder Walter van Gruijthuijsen in samenwerking met de commissie rubberboten. Verder werd bekendgemaakt dat Bert van den Berkhof bereid is gevonden de functie van secretaris op zich te nemen. Dat is echt geweldig nieuws! Er is nu nog 1 bestuursfunctie vacant en dat is bestuurslid clubzaken. Mocht je interesse hebben in deze bijzonder leuke functie, neem dan contact op met Wouter van der Gronden.

Jan de Vreede, die tijdens de najaars ledenvergadering aankondigde voornemens te zijn met zijn bestuursactiviteiten te stoppen, heeft zich bereid verklaard vervangend penningmeester te zijn op het moment dat Astarte Krijgsman vanwege haar werk niet beschikbaar is. Bovendien heeft Jan de verdere invulling voor de horeca op zich genomen. Jan blijft dus nog actief binnen het bestuur, maar werd nu in ieder geval met een groot applaus bedankt voor al zijn werk en inzet de afgelopen jaren.

Rond 22.30 sloot de voorzitter de vergadering met de rondvraag, waarna iedereen werd uitgenodigd wijnen te proeven die we dit jaar willen serveren, aangevuld met heerlijke hapjes. Een geslaagde en positieve avond al met al.