Geplaatst op: 18-03-2018

De voorzitter begon met het heuglijke nieuws dat die middag de aanvraag voor sponsoring door bestuurder Opleidingen Rob de Jeu bij het Schipholfonds was gehonoreerd. Wij ontvangen van het Fonds een bedrag van € 5.000! (Zie voor meer details het aparte verslag over deze middag). Een mooi begin van de vergadering waarin alle bestuursleden de aanwezige leden informeerden over het reilen en zeilen van onze vereniging.

Ook is het bestuur trotst op het feit dat deze vereniging, die nu haar 100ste jaar aan het afronden is, komende week op 22 maart recipieert en start met haar festiviteiten. 

Belangrijkste onderdeel van de vergadering vormde de financiële verantwoording over het verslagjaar 2017 door de penningmeester Astarte Krijgsman. De boekhouding is in lijn met het oordeel van de kascommissie goedgekeurd door de leden. Een mooie afronding van een flink stuk werk.
De penningmeester meldde tevens dat nu ook bij evenementen, opleidingen en trainingen direct via iDeal betaalsysteem betaald kan worden. Houd daar dus rekening mee.


Secretaris Bert van den Berkhof weidde uit over de komende wet ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG of GDPR). Hij heeft hiervoor reeds de nodige voorbereidingen getroffen. Dit heeft verregaande consequenties voor vrijwel alle leden van de vereniging. Op onze website is al eea terug te vinden.

Astarte informeerde als Lustrum-commissielid de leden over het Lustrum en veel uiteenlopende  activiteiten. Het wordt een echt feestjaar!

Bestuurslid Haven en Gebouwen Theo Meus vertelde over de voortgang van aanpassingen in de haven: de Otrabanda steiger en de nieuwe elektriciteitsvoorziening bij de landjes. Daarbij verwees hij vooral naar onze website waar eea uitgebreid beschreven staat.

Rob de Jeu Opleidingen keek terug op de succes van 2017. Zoals de resultaten en  de aantallen van de Combiwedstrijden op de Braassem. Deze stegen veruit boven die van de andere wedstrijlocaties. En uiteraard de besteding van het zojuist verworven bedrag voor de aanschaf van een RS Feva.

Bestuurslid Trainingen Ruben Holtz, net terug van trainingen in Bandol, toonde met een Youtube video enthousiast hoe serieus de trainingen waren het harde wind. Voor de zeilers is er voorlopig geen zee te hoog dit jaar! Ook gaf hij inzicht in de contacten met het Verbond over de opzet van een Regionaal TrainingsCentrum (RTC).

Bestuurslid Wedstrijden Hans Kol vertelde dat op één wedstrijd na alle wedstrijden door de Wedcom op de Braassem worden georganiseerd.

Bert gaf inzicht in het gebruik van de Rib’s. Vooral dankzij de uitgebreide inzet van enkele vrijwilligers kunnen de kosten beheerst blijven. Wel blijft het essentieel dat de gebruikers de Ribs gebruiken als of het hun eigen schepen zijn. Alleen dan kunnen de kosten per dag die uiteengezet werden, blijven als nu.

Lovende woorden ook van de voorzitter over de huurder van ons gebouw Edwin van Wieringen met zijn team. Als voorbeeld vertelde hij hoe kort voor 5 december door Edwin gereageerd werd op een suggestie om Sinterklaas met de kinderen te vieren. Tijdens het gesprek had Edwin al de Sinterklaas gevraagd en de toezegging dat hij zou komen. Redactielid Nathalie Vreeburg publiceerde het op Facebook en binnen de kortste keren was er een geweldige middag.

Bij de rondvraag meldden zich enkele leden. Zo had Thea Wesselman vragen over de AED. Zij zal samen met Astarte kijken of we nog aan een tweede AED op onze vereniging kunnen plaatsen.
De voorzitter dankte aan het eind alle aanwezigen voor hun betrokkenheid en sloot bijtijds de vergadering waardoor er nog ruim voldoende tijd over bleef om tot in de late uurtjes gezellig na te praten.
 

Video Bandol