Geplaatst op: 03-07-2017


Lidewij van der Gronden heeft zichzelf nav de vorige Nieuwsbrief aangemeld voor de vacature Vertrouwenspersoon.
We hebben haar kandidatuur in het bestuur besproken en hebben haar unaniem aangenomen.


Zij heeft een opleiding ontwikkelingspsychologie afgerond, heeft jarenlange ervaring op scholen met bijzonder onderwijs, heeft bijna decennia lang op verschillende hockey-verenigingen de jeugd begeleid (getraind, gecoacht, georganiseerd), is ook betrokken geweest met ten minste één incident waarbij ook NOC*NSF betrokken is geweest en is nog altijd actief als leerling-begeleidster op het Luzac college in Den Haag.

Wij wensen haar succes, maar liefst ook weinig werk.