Werkzaamheden Drechtbrug Leimuiden - N207

Geplaatst op: 11-01-2016

De provincie Zuid-Holland start in februari 2016 met de sloop van de Drechtbrug (N207) bij Leimuiden. Het vervangen van de brug is een ingrijpende operatie. Daarom voert de provincie de sloop en de bouw van de nieuwe brug gefaseerd uit. Dat wil zeggen dat eerst de ene helft van de brug wordt gesloopt en vervangen en vervolgens de andere helft. Het verkeer op de N207 kan op deze manier altijd over één helft van de brug blijven doorrijden met een snelheid van 50 km/uur. Voor het vaarverkeer is de Drecht ter hoogte van de Drechtbrug gestremd vanaf maandag 25 januari tot en met donderdag 24 maart 2016.

Voorafgaand aan de sloop van de Drechtbrug vindt er een weekendafsluiting plaats op de N207 tussen de Vriezenweg en de Burgemeester Bakhuizenlaan. In dit weekend wordt de weg heringericht en met barrières versmald. Op deze manier blijft, tijdens de sloopwerkzaamheden aan de brug, één rijstrook voor elke rijrichting beschikbaar. Deze weekendafsluiting start op vrijdagavond 20.00 uur tot maandagochtend 05.00 uur. De exacte datum zal zo spoedig mogelijk via de website (http://www.zuid-holland.nl/n207drechtbrug) bekend worden gemaakt. Verkeer op de N207 richting Alphen aan de Rijn en A4 richting Schiphol wordt omgeleid via de A4. Deze omleidingsroutes staan ter plekke aangegeven. Bestemmingsverkeer wordt omgeleid via Rijnsaterwoude.

Pontonbrug over de Drecht
Om de brug te kunnen vervangen worden de wegen Vriezekoop Noord en Vriezekoop Zuid ter hoogte van de brug tijdens de werkzaamheden afgesloten. Om de woningen en bedrijven aan Vriezekoop Zuid bereikbaar te houden komt er in de periode van maandag 25 januari tot en met donderdag 24 maart 2016 een ponton haaks over de Drecht te liggen. Deze tijdelijke brug komt aan de oostkant van de Drechtbrug te liggen en is toegankelijk voor fietsers, voetgangers en autoverkeer tot 35 ton. Het ponton wordt in de week van 25 januari 2016 geplaatst. Voertuigen boven de 35 ton rijden om via Bilderdam. Hulpdiensten kunnen wel van het ponton gebruikmaken.

Stremmingen vaarverkeer
In verband met de plaatsing van de tijdelijke pontonbrug over de Drecht is het vaarverkeer vanaf maandag 25 januari 2016 gestremd. Vaarverkeer met een doorvaarthoogte tot 2.40 m kan omvaren via de Leidschevaart. Vaartuigen hoger dan 2.40 m moeten, afhankelijk van hun bestemming, een alternatieve route kiezen. Deze stremming is van kracht tot en met 24 maart 2016. Een tweede stremming voor het vaarverkeer zal naar verwachting van 1 juli tot 5 augustus 2016 plaatsvinden.

Hinder tijdens de werkzaamheden
Waar gewerkt wordt, is overlast. Tijdens de werkzaamheden proberen we u zo volledig mogelijk te informeren om de hinder enigszins te beperken. Mocht u naar aanleiding van de uitvoering van de werkzaamheden nog vragen hebben of een melding willen maken dan kunt u deze sturen naar: zuidholland@pzh.nl.

Regio beter bereikbaar
De N207, de langste provinciale weg van Zuid-Holland, loopt van Hillegom naar Bergambacht. De verbreding van de weg is onderdeel van de maatregelen die de provincie neemt om knelpunten tussen Leimuiden en Gouda/Bergambacht op te lossen. Door de maatregelen ontstaan er minder files en worden sluiproutes overbodig. Samen met omliggende gemeenten verbeteren we de doorstroming in het gebied. Zo maken we de regio beter bereikbaar en versterken we de economie.