Geplaatst op: 15-01-2021

Werkzaamheden in de haven

In de haven is gestart met de werkzaamheden zoals toegelicht in de Najaars ledenvergadering. De werkzaamheden kunnen voor enige overlast zorgen. Graag uw begrip hiervoor.

Gestart is met de realisatie van 5 jollenplaatsen bij de kraan. De onderbouw is al gereed. Het roosterdek volgt zodra de roosters worden geleverd. Verwacht wordt dat dit medio januari plaatsvint. Aansluitend worden er aan de Galgekadesteiger 3 vingersteigers geplaatst. Vrijwel alle boxen aan de Galgekade zijn dan voorzien een vingersteiger.

Volgende stap, in de week van 11 januari, is het plaatsen van 7 vingersteigers aan de Westmeersteiger (noord). Eigenaren van de schepen is verzocht de schepen tijdelijk te verplaatsen naar andere ligplaatsen. Schepen die niet door de eigenaren zijn verplaatst worden door het haventeam verplaatst. Zodra de steigers en de meerringen zijn geplaatst kunnen de schepen terug naar de bekende ligplaats.

Stap 3 is de realisatie van 5 nieuwe ligplaatsen aan de passantensteiger. Het aanbrengen van vingersteigers en de realisatie van een kopsteiger. In stap 4 vindt uitbreiding aan de Otrabandasteiger met 3 nieuwe ligplaatsen plaats.

In stap 5 worden er nieuwe roosterdekken op de jollensteigers I en J geplaatst. De plaatsen krijgen een nieuwe afmeting en aangepaste nummering. De J steiger zal de stalling van de Waszp’n, Moths en 29-ers worden. Jammer dat niet alle ligplaatshouders hebben gereageerd op het verzoek de boot tijdig te verplaatsten. Een eenvoudig belletje of e-mail was voldoende geweest.

Na het steigerwerk is het nu de beurt aan de aanpassingen voor het clubhuis. De slipway vervalt en het vlonder wordt doorgetrokken tot aan de pompsteiger. Er ontstaat een bredere doorgang en verbeterde toegang tot het clubgebouw.

In de laatste fase, medio/eind februari, is de reparatie van de buitensteiger aan de beurt. Dit jaar wordt ca 75 m herstelt.

Gelijktijdig met de werkzaamheden in de haven, vinden er werkzaamheden aan de Jan van de Meer steiger en het kraanterrein plaats. De RS-Feva’s van de vereniging krijgen een vaste stallingsplaats naast de fietsenstalling.Er worden stallingsplaatsen voor 2.4m naast de entree gerealiseerd en de stalling van de bagagekarren wordt van een overkapping voorzien.

Medio januari vindt levering van de zonnepanelen plaats. Deze worden in eigen beheer geplaatst. Aansluiting op het net wordt extern verzorgd. Laat de zon komende zomer maar flink zijn best doen.

In het clubhuis is de verlichting aangepakt. 98% is nu LED-based. Met het schilderwerk van de benedenverdieping wordt op 11 januari gestart.