Geplaatst op: 26-04-2018

In het kader van het onderhoud van de haven is dit jaar het landje bij de Otrabanda aangepakt. De oude jollensteiger is vervangen door een korte jollenhelling en een aantal jollenligplaatsten. Daarnaast is een nieuwe damwand geplaatst en zijn er 10 nieuwe ligplaatsten gemaakt. Zie onderstaande schets.

 


                           
Het is onvermijdelijk, dat tijdens de werkzaamheden overlast wordt veroorzaakt voor de ligplaatshouders. Na een periode van inklinken, is nu het grasveld ingezaaid en zal afhankelijk van het weer binnenkort weer begroeid zijn. Komende week (30 april tot 4 mei) wordt de laatste hand gelegd aan de damwand, en komt er bij de jollenligplaats een schuine helling tot aan het waterniveau en een plateau waarop de jollen ligplaats kunnen hebben; door leveringsproblemen kunnen nu nog geen roosterplaaten worden gemonteerd, ter overbrugging van deze leveringsperiode zal met kunststof rijplaten een dek worden aangebracht.

Onder het voetpad naar de “landjes” is een nieuwe zwaardere elektrakabel ingegraven. Binnenkort zullen nieuwe aansluitpunten worden geïnstalleerd, zodat U in de toekomst betere stroomvoorziening heeft. De levering van de aansluitkasten laat nog even op zich wachten, maar de oude elektra aansluitingen blijven functioneren, totdat de nieuwe kasten aangesloten zijn. We houden U op de hoogte.
 
Omdat er toch al een geul gegraven was, hebben we tegelijkertijd ook een waterleiding in de geul gelegd; in de toekomst kunnen wij watertappunten aanleggen zonder opnieuw te hoeven te graven. Op dit moment ondervinden wij echter problemen met de waterdruk in het clubhuis, pas als die problemen zijn opgelost, zullen wij gaan werken aan de tappunten bij de “landjes”. 
Tenslotte: bij de Otrabandasteiger liggen een tweetal slecht onderhouden boten. Het bestuur is al langere tijd  in gesprek met de eigenaren hiervan. Ondanks toezeggingen van de eigenaren zijn er onvoldoende vorderingen. We zijn nu met juristen in gesprek om te bekijken hoe we de eigenaren kunnen dwingen deze boten of te verwijderen, of op te knappen.
Nogmaals, wij betreuren de overlast die sommigen van U ondervonden hebben en dat de communicatie naar U toe tekort heeft geschoten , maar zijn blij dat binnenkort weer en stuk van onze haven verbeterd is.Het bestuur dankt de vrijwilligers die op eigen initiatief glas geruimd hebben op het veldje!

Theo Meus (bestuurslid Haven en Gebouwen)