Geplaatst op: 09-05-2019

Naar aanleiding van geconstateerde meetbrief verschillen tussen een aantal J/122’s, is er reden om het (via de ORC formule berekende) gewicht van de schepen te verifiëren. In overleg met de Noordzee Club is er besloten om een (zoveel mogelijk gezamenlijke) weging te organiseren. Het Watersportverbond faciliteert een kraan en een geijkte weegunster op 22 mei en 7 juni te Scheveningen. Indien uw schip niet beschikbaar is op deze data/locatie, dan plannen we graag een aparte afspraak met u, waarbij de weging gratis blijft, maar de kraankosten wel doorbelast zullen worden.

De weging is ook voor ander type schepen beschikbaar.

Lees het hele Artikel van het Watersportverbond.