Geplaatst op: 22-03-2018

De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen of instellingen dan wel aan sportverenigingen. Het symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor bijzondere verdiensten van de ontvanger. Alleen de Koning kan de Erepenning toekennen, welke strikt op naam van de ontvangende instantie is. De begiftigde vereniging heeft het recht op briefpapier of gedrukte stukken van de onderscheiding in woord en/of beeld melding te maken.

Trots!
Wat zijn we trots op deze onderscheiding! Het is een bewijs dat onze vereniging een belangrijke bijdrage levert aan de watersport. Niet voor niets namen meer dan 230 gasten de moeite om de receptie te bezoeken, die plaatsvond op de dag dat de vereniging precies 100 jaar bestaat. De vele felicitaties die wij ontvingen gaven ons allen een warm gevoel.

Het publiek deze middag bestond uit leden van de vereniging, bestuurders en voorzitters van collega-watersportverenigingen, leden van het Watersportverbond en natuurlijk niet te vergeten de burgemeester van Kaag en Braassem.

Erepenning, lustrumcadeau en glossy
Het officiële gedeelte van de receptie werd ingeluid met een filmpje waarin de vele feestelijke festiviteiten die dit jaar zullen plaatsvinden werden gepresenteerd, afgewisseld met historische beelden. Na toespraken van Wouter van der Gronden (voorzitter WV Braassemermeer) en Peter van Arkel (Bestuurslid Watersportverbond), was het de tijd voor de burgemeester om de Erepenning uit te reiken.

Vervolgens overhandigde Marijke Hasselman, voorzitter van de lustrumcommissie, het eerste exemplaar van de prachtige ‘glossy’ die speciaal ten behoeve van het lustrumjaar is samengesteld. Een prachtige uitgave! Maar liefst 100 pagina’s over het heden en verleden van de vereniging, prachtige foto’s en interviews.

Middels de overhandiging van een houten blokje, werd de voorzitter naar de erker geleid. Daar werd het lustrumcadeau ‘overgedragen’ door Evelien Pfeiffer, de ontwerpster en uitvoerder van een schitterend kunstwerk, de ‘WALL OF FAME’, waarin alle kampioenen die onze vereniging heeft voortgebracht zijn vereeuwigd.

Daarmee werd het Lustrumjaar officieel gestart en staan we aan het begin van een jaar vol festiviteiten.

Foto’s

Speciaal ten behoeve van dit lustrumjaar is er een fotoalbum aangemaakt waarin alle foto’s die we maken tijdens lustrum festiviteiten worden bewaard.

Voor alle foto’s, klik je HIER