Het kan zo maar gebeuren dat iemand op de vereniging onwel wordt en gereanimeerd moet worden. Dan telt elke seconde!

We beschikken over een AED-reanimatiekit en gelukkig kunnen een aantal trouwe bezoekers daar mee om gaan. Desalniettemin is het belangrijk dat meerdere leden dit kunnen.

Vandaar dat we een of meerdere avonden trainingen organiseren om met de AED om te kunnen gaan. Bij voldoende animo geven we een training in het voorjaar en 1 in het najaar.  

De training duurt 1 avond van ca 19:00 uur tot 22:00 uur. Er is een diploma te behalen. Er kunnen zes deelnemers per avond mee doen.

De volgende cursus is op 20 februari 2019. Er zijn geen kosten aan verbonden. 

Kan je 20 februari niet, of zie je dit bericht later pas? Vul dan het interesseformulier in voor een eventuele volgende cursus, geef in het formulier s.v.p. aan of je een voorkeur voor een dag hebt, we zullen zoveel mogelijk rekening hier mee houden maar kunnen niets garanderen omdat we ook afhankelijk zijn van de agenda van de instructeur.

Klik hier om je in te schrijven voor een AED cursus.

Meer informatie via hoofdtrainer.opleidingen@braassemermeer.nl