Het kan zo maar gebeuren dat iemand op de vereniging onwel wordt en gereanimeerd moet worden. Dan telt elke seconde!

We beschikken over een AED-reanimatiekit en gelukkig kunnen een aantal trouwe bezoekers daar mee om gaan. Desalniettemin is het belangrijk dat meerdere leden dit kunnen.

Vandaar dat we een of meerdere avonden trainingen organiseren om met de AED om te kunnen gaan. Bij voldoende animo geven we een training in het voorjaar en 1 in het najaar.  

De training duurt 1 avond van ca 19:00 uur tot 22:00 uur. Er is een diploma te behalen. Er kunnen zes deelnemers per avond mee doen. Er zijn geen kosten aan verbonden. 

De volgende cursus staat op dit moment nog niet ingepland.