Aanvragen Lidmaatschap

 

42855230741_8c6e81dd8a_c_2.jpg    41209850611_16e60e0905_o_2.jpg    49410710502_e46c416da8_o_2.jpg    51162687349_f020b7207d_o_2.jpg

De WV Braassemermeer is een actieve watersportvereniging. In de statuten (download) en Huishoudelijk reglement (download) staan alle voorwaarden welke aan een lidmaatschap zijn verbonden. Bij het aangaan van een lidmaatschap wordt er vanuit gegaan dat kennis is genomen van de verschillende reglementen. De WV Braassemermeer kent een aantal vormen van lidmaatschap, te weten:

  • Senior leden, personen die in het jaar van lid worden ouder zijn dan 23 jaar dan wel in het jaar van lid worden de leeftijd van 24 jaar bereiken
  • Gezinsleden, alle personen die tot één geregistreerd gezinsverband behoren
  • Partner leden, personen die tot één geregistreerd samenlevingsvorm behoren
  • Zelfstandige jeugdleden, personen die in een verenigingsjaar de leeftijd van 24 jaar nog niet hebben bereikt (Jeugdleden zijn geen entree gelden verschuldigd)

Aan het lidmaatschap zijn kosten verbonden, n.l. éénmalig entreekosten en een jaarlijkse contributie. De kosten zijn afhankelijk van de vorm van lidmaatschap. Voor de lijst met tarieven, klik je HIER. De kosten van het lidmaatschap van het Koninklijk Nederlands Watersportverbond maken deel uit van de kosten van de jaarlijkse contributie. Vanaf 2013 worden deze kosten apart op de contributiefactuur zichtbaar gemaakt. Als u lid bent van meer dan één bij het Koninklijk Nederlands Watersportverbond aangesloten watersportvereniging, dan kunt u bij het Koninklijk Nederlands Watersportverbond teruggave van de bijdrage aanvragen. Informatie hiervoor vindt u op www.watersportverbond.nl

Na ontvangst van het door u volledige ingevulde aanvraagformulier besluit het bestuur over uw aanvraag. Vanaf het moment van ontvangst van het aanvraagformulier tot lidmaatschap is de aanvrager aspirant lid van de Watersportvereniging.

Senior-/Partnerleden en jeugdleden vanaf 18 jaar verplichten zich bij het aanvaarden van het lidmaatschap tot minimaal 2 dagen vrijwilligerswerk voor de WV per jaar. Het vrijwilligerswerk kan betrekking hebben op assisteren bij onderhoud van de haven, parkeerdienst tijdens een van de vele evenementen, als trainer bij opleidingen, een activiteit bij wedstrijden of een bestuurlijke taak. Waar nodig vergoed de WV de kosten voor opleiding tot trainer of gediplomeerd wedstrijd functionaris. Over wat u allemaal kunt doen voor de WV kunt u contact opnemen met: secretaris@braassemermeer.nl

Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk en tijdig voor het eind van het verenigingsjaar te gebeuren - dat wil zeggen voor 1 december van enig jaar. Opzeggen kan door het zenden van een e-mail aan secretaris@braassemermeer.nl

Inschrijfformulieren