Tarieven 2022

Contributies per verenigingsjaar  (1 januari t/m 31 december)  
L zelfstandig seniorlidmaatschap     € 130,00
JZ zelfstandig jeugdlidmaatschap     € 65,00
P partner lidmaatschap     € 170,00
G gezinslidmaatschap       € 185,00
Eenmalig entreegeld voor L,P en G     € 145,00
Afdracht watersportverbond L (1)     € 21,70
Afdracht watersportverbond JZ,PenG (1)     € 10,85
             
Ligplaats/stallingsplaats zomer 2022  (1 april t/m 31 oktober)  
Ligplaats haven          
box per m2 oppervlakte zeilschepen     € 21,50
box per m2 oppervlakte motorschepen (incl 15% btw)   € 24,75
scheepsmaat (2) per m2  scheepsoppervakte zeilschepen   € 28,00
scheepsmaat (2) per m2  scheepsoppervakte motorschepen (incl 15%btw) € 32,20
landjes incl ligplaats per m2 ( gehele jaar)     € 28,00
Stallen op stallingsterrein        
grootste scheepsmaat en of trailer per m2     € 28,00
lege trailer in combintie met ligplaats in haven per m2   € 20,50
stallen jollensteiger/optimistenrek      
jollensteiger per m2         € 25,00
plaats optimistenrek         € 25,00
Passanten: per meter scheepslengte per dag of dagdeel    
Leden WV Braassemereer       € 0,50
Overigen (inclusief 21% BTW       € 1,25
Elektra zomer          
vastrecht landjes 16 Amp ( gehele jaar)     € 48,00
vastrecht 10 Amp         € 26,00
verbruik kWh         € 0,25
verbruik muntmeter (2000 watt)       € 1,00
             
Ligplaats/stallingsplaats winter ( 1 november t/m 31 maart )  
Ligplaats haven          
box per m2 oppervlakte zeilschepen (leden)   € 7,65
box per m2 oppervlakte zeilschepen (niet leden)   € 15,30
box per m2 oppervlakte motorschepen (incl 15% btw) leden   € 8,80
box per m2 oppervlakte motorschepen (incl 15% btw) niet leden   € 17,60
scheepsmaat (2) per m2 scheepsoppevlakte zeilschepen leden   € 7,65
scheepsmaat (2) per m2 scheepsoppevlakte zeilschepen niet leden € 15,30
scheepsmaat (2) per m2 scheepsoppervlakte motorschepen leden (incl 15% btw) € 8,45
scheepsmaat (2) per m2 scheepsoppervlakte motorschepen niet leden (incl 15% btw) € 16,85
Stallen op stallingsterrein        
grootste scheepsmaat en of trailer per m2 leden   € 7,65
grootste scheepsmaat en of trailer per m2 niet leden   € 15,30
bij deelname aan winterwedstrijden (sportboten) leden   € 125,00
Stallen jollensteiger/optimistenrek      
jollensteiger per m2         € 8,75
optimistenrek         € 8,75
Elektra winter          
vastrecht 10 Amp         € 21,95
verbruik kWh         € 0,25
verbruik muntmeter ( 2000 watt)     € 1,00
Diversen            
kraantarief per kraanbeurt (voorstallinghouders en ligplaatshouders incl) € 25,00
kraantarief abonnement       € 127,50
drinkwater buitensteiger (250 liter)     € 1,00
             
(1) doorbelast na vaststelling in bondsvergadering    
(2) grootste lengte x breedte (incl davids)      
Milieuheffing per zomer/winterligplaats voor natte haven en landjes € 2,50
Administratiekosten bij niet automatische incasso, per factuur   € 3,50
Stallen surfboard in surfhok per jaar     € 105,00