Tarieven 2023

Contributies per verenigingsjaar  (1 januari t/m 31 december)  2023
L zelfstandig seniorlidmaatschap     € 137,00
JZ zelfstandig jeugdlidmaatschap     € 68,50
P partner lidmaatschap     € 178,50
G gezinslidmaatschap       € 189,00
Eenmalig entreegeld voor L,P en G     € 152,50
Afdracht watersportverbond L (1)     € 22,70
Afdracht watersportverbond JZ,P en G     € 11,35
             
Ligplaats/stallingsplaats zomer 2023  (1 april t/m 31 oktober)  
Ligplaats haven          
box per m2 oppervlakte zeilschepen     € 22,50
box per m2 oppervlakte motorschepen (incl. 15% btw)   € 26,00
scheepsmaat (2) per m2  scheepsoppervakte zeilschepen   € 29,50
scheepsmaat (2) per m2  scheepsoppervakte motorschepen (incl. 15%btw) € 34,00
landjes incl ligplaats per m2 ( gehele jaar)     € 29,50
Stallen op stallingsterrein        
grootste scheepsmaat en of trailer per m2     € 29,50
lege trailer in combintie met ligplaats in haven per m2   € 21,50
Stallen jollensteiger/optimistenrek      
jollensteiger per m2         € 26,50
plaats optimistenrek         € 26,50
Passanten: per meter scheepslengte per dag of dagdeel    
Leden WV Braassemereer       € 0,55
Overigen (incl. 21% BTW)       € 1,30
Elektra zomer          
vastrecht landjes 16 Amp ( gehele jaar)     € 50,50
vastrecht 10 Amp (3)         € 47,50
verbruik kWh         € 0,25
verbruik muntmeter (2000 watt)       € 1,00
             
Ligplaats/stallingsplaats winter ( 1 november t/m 31 maart )  
Ligplaats haven          
box per m2 oppervlakte zeilschepen (leden)   € 8 ,00
box per m2 oppervlakte zeilschepen (niet leden)   € 16,00
box per m2 oppervlakte motorschepen (incl. 15% btw) leden   € 9,50
box per m2 oppervlakte motorschepen (incl. 15% btw) niet leden   € 19,00
scheepsmaat (2) per m2 scheepsoppevlakte zeilschepen leden   € 8,00
scheepsmaat (2) per m2 scheepsoppevlakte zeilschepen niet leden € 16,00
scheepsmaat (2) per m2 scheepsoppervlakte motorschepen leden (incl 10% btw) € 9,50
scheepsmaat (2) per m2 scheepsoppervlakte motorschepen niet leden (incl 10% btw) € 19,00
Stallen op stallingsterrein        
grootste scheepsmaat en of trailer per m2 leden   € 8,00
grootste scheepsmaat en of trailer per m2 niet leden   € 16,00
bij deelname aan winterwedstrijden (sportboten) leden   € 131,50
bij deelname aan winterwedstrijden (sportboten) niet leden   € 263,00
Stallen jollensteiger/optimistenrek      
jollensteiger per m2         € 9,50
optimistenrek         € 9,50
Elektra winter          
vastrecht 10 Amp         € 50,00
verbruik kWh         € 0,25
verbruik muntmeter ( 2000 watt)     € 1,00
Diversen            
kraantarief per kraanbeurt (voorstallinghouders en ligplaatshouders incl) € 26,50
kraantarief abonnement       € 134,00
drinkwater buitensteiger (250 liter)     € 1,00
             
(2) grootste lengte x breedte (incl davids)    
(3) zie voorstel elektriciteitsvoorziening ligplaatsen      
Milieuheffing per zomer/winterligplaats voor natte haven en landjes € 3,00
Administratiekosten bij niet automatische incasso, per factuur  

€ 4,00

stallen surfboard in surfhok per jaar  

€ 110,00