RTB

Een van onze belangrijkste doelstellingen is het bevorderen van van het wedstrijdzeilen door de jeugd. In onze beleving gaan plezier, passie en prestatie hand in hand en we streven ernaar om jouw talenten optimaal te ontwikkelen. Daarom hebben we een aantal teams onder de naam Racing Team Braassemermeer (RTB) opgericht. Binnen deze teams krijgen enthousiaste zeil(st)ers de gelegenheid om te trainen onder professionele begeleiding van professionele trainers en zeilers uit de top. Deze trainers werken gericht aan de ontwikkeling van de zeiltalenten van deze zeil(st)ers.

ORTB 2023    Racing teams

Naast trainingen wordt coaching en begeleiding bij de wedstrijden verzorgd. De RTB’s begeleiden de beginnende wedstrijdzeiler (vanaf niveau Optimist Groen) bij de regionale wedstrijden tot en met de deelname aan het selectiecircuit en de nationale en internationale evenementen. Daarnaast vervult het RTB binnen de klasse een duidelijke brugfunctie tussen de NL teams en de zeil(st)er die net tegen dat niveau aan zit. Daardoor is mede dankzij de RTB’s doorstroming mogelijk naar de NL teams. In dat kader mogen de afgelopen jaren behaalde resultaten van de zeil(st)ers die we bijvoorbeeld afleverden aan de Jeugd- en Kernploeg, alsmede de Talenteams niet onvermeld blijven. 

Helpen kiezen

Het jeugdwedstrijdzeilen binnen de vereniging richt zicht met name op de Optimist, ILCA, RS Feva en 29er. De instroom wordt in grote mate verzekerd door de jonge zeil(st)ers die vanuit de Opleiding enthousiast gemaakt zijn om mee te doen aan het Combi-circuit en de "vervolg-opleiding” kiezen. De verschillende RTB’s houden daarnaast goed onderling overleg waar het gaat om doorstroming naar de vervolgklassen. Ook wordt veel aandacht besteed aan begeleiding bij en coaching van nieuw samen te stellen teams in bijvoorbeeld de 2-mans boten.
Immers, als de zeil(st)er als vervolg op de Optimist (door leeftijd of groei) de keuze voor de 1-mans of 2-mans boot moet gaan maken is dit vaak een zeer grote stap in de verdere ontwikkeling van de zeilcarrière. De RTB’s helpen hierin een gerichte keus te maken.

Talent-volgsysteem

Onderdeel van de intensieve begeleiding is het ingevoerde ‘talent-volgsysteem’ waarin de zeil(st)er per training en/of wedstrijd gegevens bijhoudt tav prestaties, omstandigheden en zeil- boottrim. Op deze wijze is er een uniform systeem opgebouwd dat gemakkelijk overdraagbaar is tussen de verschillende coaches en trainers. 
Het zeilen in teamverband wordt zeer gepromoot. Als lid van een team gaan we op het water de sportieve strijd aan met elkaar, maar buiten de wedstrijden en op de wal helpen we elkaar altijd! Naast het zeilen worden er ook, als team-building de nodige activiteiten georganiseerd. 

De teams

Op dit moment hebben we binnen de WV Braassemermeer de volgende teams:

  • ORTB - Optimist 
  • IRTB - ILCA Racing Team Braassemermeer (ILCA4, ILCA6, ILCA7)
  • FRTB - Feva Racing Team Braassemermeer
  • 29er RTB 

Binnen de RTB's kan je kiezen voor het zeilen van alleen combi's of ook de selecties. Voor elke groep is een programma op maat!

Als er animo is voor een Racing Team van andere klasse(n) is de WV Braassemermeer bereid dat te ondersteunen onder de RTB vlag.

Teamkleding

Om de teamuitstraling nog beter tot uitdrukking te laten komen wordt, in samenwerking met onze sponsors, regelmatig een vorm van teamkleding aangeboden.

Inzet en ouderparticipatie

Willen we het programma als groep kunnen uitvoeren en ook financieel haalbaar maken voor de deelnemers is het van belang dat we een duidelijke committent krijgen van zowel kinderen als ouders die zich hiervoor opgeven. Van de kinderen verwachtten wij een actieve en enthousiaste inzet. 

Onderdeel van het committent is echter ook dat de ouders zich regelmatig opwerpen om allerhande zaken te regelen zoals accommodatie, vervoer, maaltijden of bijvoorbeeld helpen tijdens wedstrijden en/of trainingen indien ze over een rubberboot beschikken. Om te voorkomen dat altijd dezelfde ouders teamzaken verzorgen is er op het inschrijfformulier een opgave waar ouders kunnen aangeven wat zij kunnen betekenen. Naar aanleiding hiervan komt er een rooster waarop dit per weekend wordt ingevuld. Onderling ruilen kunnen ouders zelf doen en bij problemen staat de oudergroep klaar. 

Onderling contact buiten de zeildagen kunnen de racingteams hebben via de speciale (besloten) facebookpagina van de RTB teams. Of de whatsappgroepen, vraag de trainer welke appgroep voor jou van toepassing is.