Bestuur

De WV Braassemermeer heeft een bestuur bestaande uit minimaal 7 leden. Kern van het bestuur is het dagelijks bestuur (DB) bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester. Het DB houdt zich met name bezig met de algemene en financiële aangelegenheden. Naast het DB zijn de portefeuille houders Haven, Opleidingen en Wedstrijden actief. Het bestuur wordt op veel terreinen bijgestaan door commissies.

marijke_vierkant_2.jpg                      bert_van_den_berkhof_2.jpg                     bram_2.jpg                                          
Marijke Hasselman                          Bert van den Berkhof  (Profiel)       Bram de Vries (Profiel                            
Voorzitter                                         Secretaris                                        Penningmeester                                     
voorzitter@braassemermeer.nl       secretaris@braassemermeer.nl        penningmeester@braassemermeer.nl  

20_henk_kraaij_2_2.jpg                     rob_de_jeu_2.jpg                        ton_van_berkel_2__2.jpg                                                                                                     
Henk Kraaij (Profiel)                        Rob de Jeu (Profiel)                          Ton van Berkel (Profiel)
Wedstrijden                                     Jeugdzeilen                                        Haven en Materieel
wedcom@braassemermeer.nl        trainingen@braassemermeer.nl         gebouwen@braassemermeer.nl

Beleidsplan

Jaarlijks stelt het bestuur een meerjarenbeleidsplan op. In de Najaars Ledenvergadering is dit plan het uitgangspunt voor de komende jaren. Het eerste jaar van het plan is het operationeel jaar en operationeel plan. In het beleidsplan kijkt het bestuur naar de ontwikkelingen in watersportland, naar kansen en bedreigingen voor de WV en waar de WV sterk en zwak in is. Belangrijk in het plan is de financiële verwachting en de keuze voor investering. In de voorjaars-ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde, financiële beleid.