Protocol Grensoverschrijdend Gedrag

Grensoverschrijdend gedrag

 De laatste tijd krijgt grensoverschrijdend gedrag veel aandacht. Ook binnen onze vereniging willen wij onze leden en medewerkers een zo veilig mogelijke omgeving bieden. Als iemand bij onze vereniging grensoverschrijdend gedrag ervaart, dan bieden wij hem of haar de gelegenheid om dit te melden bij een van de bestuursleden, de vertrouwenspersoon of de havenmeester.  Het bestuur is verantwoordelijk voor het -laten- doen van onderzoek en, indien noodzakelijk, voor het nemen van passende maatregelen. Het bestuur staat daarbij bovendien op het standpunt dat indien het grensoverschrijdend gedrag daar ernstig genoeg voor was, het slachtoffer wordt aangeraden ook officieel een aanklacht in te dienen bij de politie.  

---

Transgressive behaviour

Lately, transgressive behaviour has received a lot of attention. We also want to offer our members and employees the safest possible environment within our association. If someone experiences transgressive behaviour at our association, we offer him or her the opportunity to report this to one of the board members, the confidential adviser or the harbour master.  The board is also of the opinion that if the transgressive behaviour is serious enough, the victim is advised to file an official complaint with the police. 

 

Zie voor meer informatie de onderstaande bijlage

--

See the appendix below for more information

 

Downloads: