Historie WV Braassemermeer

Op 22 maart 1918 komt een aantal inwoners van Roelofarendsveen bijeen om een zeilvereniging op te richten met het doel wedstrijden te organiseren. Al in de zomer van het zelfde jaar worden de eerste wedstrijden door deze zeilvereniging, die de naam "Steeds Sneller" krijgt, daadwerkelijk georganiseerd. Zowel "booten" als "praamen" mogen aan de wedstrijden deelnemen. Het inschrijfgeld voor de open wedstrijden bedraagt 1,50 - de prijs: een medaille. Eind 1922 wordt besloten de naam "Steeds Sneller" te wijzigen in Zeilvereniging Braassemermeer. Twee jaar later sluit de vereniging zich aan bij de "Verbondenen Zeilverenigingen" nu beter bekend als het KNWV en tevens wordt Koninklijke goedkeuring van de inmiddels opgemaakte statuten aangevraagd.

In de daarop volgende jaren worden regelmatig wedstrijden voor de Regenboog- en de 12-vts jol-klasse georganiseerd. Ook de samenwerking met Hollandia en de Kaag voor het samenstellen van de wedstrijdkalender dateert uit die periode.

In de oorlogsperiode komen de zeilactiviteiten vrijwel stil te liggen en pas in 1947 worden er weer wedstrijden georganiseerd. In 1950 worden de eerste studenten wedstrijden georganiseerd en nemen voor het eerst Friezen deel in de Regenboogklasse. De drukte die nationale wedstrijden met zich meebrengt zorgt ook in die tijd al voor problemen bij "Jachthaven De Braassem" en in november 1957 wordt door het bestuur van de vereniging het voorlopig koopcontract getekend voor een perceel land, riet en water aan de Noorderhem. Op 2 april 1966 wordt de nieuwe jachthaven opengesteld. Op 17 januari 1967 is de eerste ledenvergadering in het clubhuis, dat grotendeels met medewerking van leden gebouwd is. Vanaf 1968 neemt de wedstrijdorganisatie op de Braassem een grote vlucht.

Intussen wordt er niet meer vanaf de starttoren gestart maar vanaf een startschip aan de lagerwal. In 1973 worden de uitslagen van de Na-Braassem voor het eerst met behulp van de computer uitgewerkt. In 1974 wordt aan alle deelnemers van het voorgaande jaar een boekje toegezonden met de wedstrijden die de Braassem het jaar daarop gaat organiseren. Dit initiatief wordt het jaar daarna overgenomen door het KNWV. Nu kennen we dit als het Logboek. In dit zelfde jaar is het aantal deelnemers aan de Na Braassem gegroeid tot omstreeks 500.

 In 1975 wordt gestart met de Jeugdzeilopleiding, terwijl in 1976 de zeilende moeders, de Zijlmijtjes worden opgericht.In 1978 viert de Braassem haar 12e lustrum. In de periode tot 1998, het jaar van het 14e lustrum zijn vele activiteiten verder uitgebreid en vervolmaakt.

Zo wordt in 1988 gestart met het organiseren van winterwedstrijden voor kajuitjachten en kan de vereniging in dat jaar, door een aanzienlijke bijdrage van huissponsor O’Neill en een lustrum actie onder de leden, een eigen rescue schip, de Braassem 70 aanschaffen. In die tijd wordt ook gestart met het zeilen voor "oudere jongeren" op de dinsdagavond. Bij de zomerwedstrijden op zaterdag 7 juni 1997 komt tijdens een plotselinge bijzonder hevige storm de Pampuszeiler Erik Vink door verdrinking om het leven. Deze gebeurtenis is voor het KNWV aanleiding het thema "Veiligheid op het Water" nader uit te diepen en onder de aandacht van de wedstrijdgevende verenigingen en wedstrijdleiders te brengen. In de winter van 1997/1998 is met hulp van vele leden de ledenzaal volledig verbouwd en aangepast aan de eisen van deze tijd.

Ook buiten de grenzen van de Braassem is het wedstrijdcomité actief. Een aantal keren wordt een bijdrage geleverd aan de organisatie van de Spa Regatta in Medemblik en wordt op de Grevelingen het business evenement de Company Trophy georganiseerd. In 1990 had de vereniging de eer het IYRU Wereldkampioenschap Dameszeilen tezamen met de WV Hoorn te mogen organiseren en in 1995 is het comité verantwoordelijk voor de organisatie van het wereldkampioenschap J/22 op de Grevelingen.

In al die jaren kwamen uit de gelederen van de vereniging tientallen nationale en internationale kampioenen voort zoals Van Wijk, Van Staveren, de Groot en Kraan terwijl ook Fred Imhoff tot de leden der vereniging behoort. In 1996 won ons lid Roy Heiner een bronzen olympische medaille op de spelen in Savannah. Mark Neeleman werd Wereldkampioen in de J/22 in 1995 en in 1997 werd Albert Kooijman Europees kampioen in dezelfde klasse. In 1998 hebben we met het team van Fred Imhoff in de Draak weer een Europees kampioen in de gelederen. In 2000 is de Braassem ruim vertegenwoordigd op de Olympische Spelen van Sydney, met het team van Roy Heiner, Peter van Niekerk en Dirk de Ridder in de Soling en het team van Carolijn Brouwer en Alexandra Verbeek in de 470. Helaas slagen deze teams er niet in met medailles naar huis te komen. In 2001 worden er ook weer diverse van onze leden kampioen, zowel op nationaal als op internationaal niveau. In de Volvo Ocean Race van 2001-2002 zijn er maar liefst 3 deelnemende Braassemleden, te weten Dirk de Ridder, Klaartje Zuiderbaan en Carolijn Brouwer. In de Louis Vuitton Cup en America's Cup van 2002-2003 is Peter van Niekerk bemanningslid bij het winnende Zwitserse Team Alinghi en voor de Conny van Rietschoten Troffee van 2002 zijn maar liefst 4 Braassemleden genomineerd, waaronder de uiteindelijke winnaar, Dirk de Ridder.