Bestuur

De WV Braassemermeer heeft een bestuur bestaande uit minimaal 7 leden. Kern van het bestuur is het dagelijks bestuur (DB) bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester. Het DB houdt zich met name bezig met de algemene en financiële aangelegenheden. Naast het DB zijn de portefeuille houders Haven, Opleidingen en Wedstrijden actief. Het bestuur wordt op veel terreinen bijgestaan door commissies.

 guus_2.jpg                               Robbert Baggers                                        bert_van_den_berkhof_2.jpg                       bram_2.jpg                                          

Guus Klück                                      Robbert Baggers                                       Bert van den Berkhof  (Profiel)         Bram de Vries (Profiel)                             
Voorzitter                                         Vice-voorzitter                                           Secretaris                                          Penningmeester                                     
voorzitter@braassemermeer.nl       vice-voorzitter@braassemermeer.nl         secretaris@braassemermeer.nl       penningmeester@braassemermeer.nl

 

 marijke_vierkant_1.jpg                     rob_de_jeu_2.jpg                              ton_van_berkel_2__2.jpg               

Marijke Hasselman                           Rob de Jeu (Profiel)                               Ton van Berkel (Profiel)
Wedstrijden                                      Jeugdzeilen                                             Haven en Materieel
wedcom@braassemermeer.nl         trainingen@braassemermeer.nl              gebouwen@braassemermeer.nl

 

Beleidsplan

Jaarlijks stelt het bestuur een meerjarenbeleidsplan op. In de Najaars Ledenvergadering is dit plan het uitgangspunt voor de komende jaren. Het eerste jaar van het plan is het operationeel jaar en operationeel plan. In het beleidsplan kijkt het bestuur naar de ontwikkelingen in watersportland, naar kansen en bedreigingen voor de WV en waar de WV sterk en zwak in is. Belangrijk in het plan is de financiële verwachting en de keuze voor investering. In de voorjaars-ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde, financiële beleid.